NASIL RADYO AMATÖRÜ OLUNUR ?

Amatör İmtihanını Kazanmış HAMLET
 
Ana Sayfa Dönüş
Bazı arkadaşlarımız, "Amatör Olunmaz, Amatör Doğulur" dese de nasıl Radyo Amatörü olunacağı Amatör Telsizcilik Yönetmeliğinde  detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  Burada kısaca tekrarlanacaktır: (konular üzerine tıklayıp bilgi alabilirsiniz) 
 
TRAC web sitesinde verilen bilgiler,  buradakinden daha AYRINTILI dır.
 
1- Amatör Telsizci imtihanı ne zaman yapılır?
Her yılın Nisan ve Ekim aylarında, Telekomünikasyon Kurumu tarafından, yeterli  istek olan yerlerde yapılır.
 
2- Amatör Telsizcilik imtihanına kimler girebilir?
a- 18 yaşını bitirmiş olmak,
b- En az ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
 
3- Amatör Telsizcilik imtihanına girmek için hangi evraklar gereklidir? (TRAC Sayfası)
a- İmtihana başvuru dilekçesi,
b- Sınav Başvuru formu,
c- 2 fotoğraf,
d- Nufus cüzdanı sureti,
e- Sınav harcının bankaya  yatırılma makbuzu veya fotokopisi 
f- Tastikli öğrenim durumu belgesi (diploma) 
 
Bu evraklar ile sınav tarihinden en az 15 gün evvel TGM veya TGM Bölge Müdürlüklerine başvurulmalıdır. Sınav tarihlerinin Ekim ayı içinde belli olacağı göz önüne alınarak, Eylül ayı sonuna kadar başvurulması gerektiği kanaatindeyim.
 
4- Amatör Belgeler nasıl sınıflandırılır?

Madde 8- Amatör telsizcilik belgeleri A ve B sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki sınıf belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.

a) A Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yazılı sınav konularının herbirinden 100 tam puan üzerinden en az 75'er puan alınması ve ayrıca uygulamalı mors sınavında dakikada 5 alfanumerik karakterden oluşan 5 gurubun en çok yüzde beş hata ile alınması ve gönderilmesi gerekir. A sınıfı belgeye sahip amatör telsizciler, amatörlerin kullanımına açık olan bütün frekans bandlarını kullanabilir ve istasyon kurabilirler.

b) B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi alabilmek için, yazılı sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. B sınıfı belgeye sahip amatör telsizciler, bu sınıfın kullanımına açık olan 144 MHZ ve daha yüksek bütün frekans bandlarını kullanabilir ve istasyon kurabilirler.

c) Bir CEPT ülkesi veya Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması olan bir ülkeden alınmış amatör telsizcilik belgesi, geçerlilik süresince kullanılmak üzere, eşdeğeri sınıfta bir amatör telsizcilik belgesine çevrilir. Bu durumda belgenin, başvuru tarihindeki geçerliliği TK Bölge Müdürlüklerince dikkate alınır.

5- İmtihanda neler sorulur?
Yazılı imtihan konuları şunlardır:
A- Teknik Konular yazılı sınavı:
1- Temel elektronik, elektronik devreler ve devre hesaplamaları,
2- Yarı iletkenler, entegre ve mikroproses uygulamaları
3- Telsiz alıcılarının devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,
4- Telsiz vericilerinin devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,
5- Güç kaynakları, filitreler, güç yükselteçleri, osilatörler,
6- Antenler, transmisyon hatları, propagasyon,
7- Enterferans ve sebepleri,
8- Ölçü aletleri hakkında temel bilgiler.
 
B- İşletme ile ilgili konular yazılı sınavı:
1- Milli ve uluslararası telsiz telgraf ve telsiz telefon işletme kuralları,
2- Q kodlarının anlam ve kullanımı
3- Çalışmada kullanılan kısaltmalar,
4- İşletme kayıtlarının tutulması, LOG Defteri
5- QSL Kartları,
6- UTC saat ve genel coğrafya bilgisi,
7- Amatör çağrı yapabilecek derecede gerekli olan Uluslararası telsiz işletme terimleri,
8- Amatör telsizcilerin sınıflarına göre kullanabilecekleri frekans bandları, bandlar ile ilgili kriterler ve IARU band planları,
9- Heceleme alfabesi (Uluslararası ve Türkçe fonetik alfabe) 
10- Uluslararası Tehlike işaretleri,
11- Çağrı işaretleri ve kullanımı,   
 
C- Kanun ve yönetmelikler ile ilgili hususlar,
1- Telsiz Kanunu
2- Amatör Telsizcilik yönetmeliği
 
D- Uygulamalı mors alma ve beşli gruplar ile gönderme.
 
6- Amatör imtihanını kazandıktan sonra neler yapılacak?
Amatör telsizcilik imtihanında alınan puana göre belge sınıfı belli olur: A, A mors ikmal, A yazılı ikmal, B, B yazılı ikmal, B mors ikmal,
1- Bir dilekçe. Bu dilekçede hangi tip belge istendiği belirtilmeli.
2- 2 fotoğraf,
3- İkametgah ilmuhaberi,
4- Nufus hüviyet cüzdan sureti,
5- Ödenecek sertifika ücretinin makbuz fotokopisi,
6- Sabıka kaydı,
Bu evraklar ile Telekomünikasyon Kurumuna (TGM nin yerine geçen) başvurulur.
 
7- Yurt dışından alınmış Amatör Telsizci belgesi sahiplerinin durumu:
 CEPT üyesi  (CEPT: Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği) bir ülkeden  alınmış belge ile Telekomünikasyon Kurumuna başvurulduğu taktirde, eşdeğer bir Türk belgesi verilir.