Langzaam draait de antenne, een lichtflits van de traag boven de kim rijzende zon op de slanke elementen weerkaatsend, 40 - 60 - 80 graden op de kompasroos.

Uit een licht geruis op de 20 meter-amateurband komt sterker en sterker een rustige stem naar voren, die in het Engels enige onbegrijpelijke kreten slaakt, zwijgt en vervolgens tot herhaling doorgaat, tot een andere haast fluisterende stem hem in dezelfde codetaal antwoordt.

Op de grote klok aan de wand is het acht uur in de morgen. In het verre Melbourne is het al vijf uur in de middag en vele duizenden spoeden zich van hun werk naar huis, terwijl in Europa de dag pas een aanvang neemt. Dit is de wereld van de luisteramateur : geboeid door een stem die hem van verre bereikt via de kortegolfbanden.

   TERUG NAAR BEGIN-PAGINA