70 cm repeater PI2SHB PA3GCO

Opstelpunt van PI2SHB in 's-Hertogenbosch.
... Sinds maandag 19 november 2001 is PI2SHB weer in de lucht, momenteel met 3 Watt op 430.2375 MHz vanaf een nieuw opstelpunt in 's-Hertogenbosch.

De nieuwe PI2SHB is ontdaan van zijn rogerpiep. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van CTCSS. Wordt door een user geen 71.9 Hz meegestuurd, dan wordt de squelchdrempel hoog ingesteld en wordt de hysterese van de squelch tot een minimum beperkt. Stuurt een user wel CTCSS mee, dan gaan alle sluizen open op de ontvanger van PI2SHB. Meesturen dus dat toontje!

Sinds begin 2002 is PI2SHB ook via internet te beluisteren. Details vindt u op het volgende adres:

http://pi2shb.mine.nu
Het is mogelijk dat de zondagochtendronde van PI4SHB via PI2SHB te beluisteren is. Normaliter elke zondag vanaf 11:30 uur. De koppeling tussen 2m en 70cm kan via internet worden in- en uitgeschakeld door meer dan 10 amateurs waaronder alle rondeleiders. Wordt voor koppeling van 2m naar 70cm gekozen, de rondeleider is daar vrij in, dan is de zondagochtendronde automatisch ook via internet te beluisteren. Details op bovenstaande link. Just for the fun een stukje screenshot, uiteraard hier niet functioneel:
 


... Het valt niet mee een foto te vinden waarop de antenne van PI2SHB enigszins zichtbaar is vanaf de begane grond.
.
PI2SHB is ondergebracht in een afsluitbare kast die tegen de muur is geschroefd, direct bij de antenne.

Links is PE1PUW bezig met de antenne van PI2SHB, rechts het resultaat.

Links het uitzicht richting noord, rechts PD1ANF in de mist tijdens de bevestiging van de aardingsinstallatie.
Terug
www.pa3gco.com