Origineel gepubliceerd in Electron juli 1999
Simpel e-mail adres (nov 2001) PA3GCO
...
...
Steeds vaker beschikken radio-amateurs over e-mail. Deze adressen zijn vaak ingewikkeld, in de trend van a.vd.molen@qpsk.23.lala.nl De kans op fouten is dus groot. Een enkele punt verkeerd en het werkt niet. Voor radio-amateurs is er een prachtige oplossing: gebruik een mail-alias.
...
...
...
Wat is een mail-alias?
...
Een mail-alias is niets anders dan een extra naam voor je e-mail adres, in mijn geval pa3gco@amsat.org
Voor radio-amateurs is dat een eenvoudig e-mail adres, aangezien de call er in voorkomt. Zodra een bericht wordt gestuurd aan pa3gco@amsat.org, komt het aan bij AMSAT in Amerika. Van daaruit wordt het direct doorgestuurd naar mijn 'echte' e-mail adres, bijvoorbeeld a.vd.molen@qpsk.23.lala.nl
Bij AMSAT valt het bericht niet op te halen: AMSAT stuurt het door naar je moeilijke e-mail adres. Niets meer en niets minder. Uiteraard kan men ook direct naar het moeilijke adres blijven mailen, daar verandert niks aan.
...
...
...
Voordelen mail-alias 
...
Voor radio-amateurs eenvoudig te onthouden: duizenden amateurs over de hele wereld hebben ondertussen een mail-alias bij AMSAT. Deze zijn nu dus eenvoudig te bereiken via huncall@amsat.org, bijv. pe1mix@amsat.org of pa3fqk@amsat.org
Stel, je wisselt van provider. Dat heeft tot gevolg dat je e-mail adres anders wordt. Al je kennissen moet je een adres-wijziging mailen. Kennen die mensen je mail-alias, dan hoef je de adreswijziging alleen maar door te geven aan AMSAT. Je geeft dan aan AMSAT door dat je mail naar je NIEUWE e-mail adres moet worden doorgestuurd. Mijn e-mail adres is de afgelopen jaren meer dan 5 keer veranderd. Toch ben ik steeds bereikbaar gebleven via pa3gco@amsat.org Al mijn e-mail loopt via AMSAT.
Stel, ik wil radio-mateur PE1MMI een e-mail sturen. Ik heb geen idee wat zijn e-mail adres is. Een goede gok is dan pe1mmi@amsat.org Hetzelfde geldt voor amateurs uit andere landen: Velen hebben een mail-alias bij AMSAT en zijn dus eenvoudig te bereiken zodra je hun roepletters weet.
Een mail-alias is bij AMSAT gratis voor radio-amateurs. Waarom zou je geen mail-alias aanvragen? De kans dat een radio-collega je kan bereiken neemt er door toe.
Prettig tijdens de locale ronde: af en toe worden daar e-mail adressen genoemd, die vervolgens door de rondeleider moeten worden herhaald, met alle gevolgen van dien: puntje hier vergeten, letter daar, ellende alom! Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan.
...
...
...
Hoe kom ik aan een mail-alias bij AMSAT?
...
Ga naar http://www.amsat.org/amsat/alias/index.html en volg de instructies die daar worden gegeven. 
...
...
...

 
...
Slotopmerkingen
...
Aanvragen van een mail-alias bij AMSAT leidt niet tot extra spam-mail. In al die jaren heb ik daar geen problemen mee gehad. Ik heb besloten tot het schrijven van dit verhaal nadat mij steeds weer de vraag werd gesteld 'hoe men aan een mail-alias kan komen'. Ik kan dan wel roepen 'ga kijken op internet bij www.amsat.org' maar er zijn ook mensen die wel e-mail hebben maar geen internet. Hopelijk heeft u iets aan deze informatie. Aanvragen die mail-alias!
...
...
...
...
...
...
Wie wat AMSAT?
...
...
AMSAT bestaat uit een groep radio-amateurs van over de gehele wereld. Het specifieke facet van de hobby dat hen bindt:
 
Satellieten

Men bouwt satellieten, men lanceert ze en men gebruikt ze om met elkaar te communiceren. Het betreft dus niet-commerciele amateursatellieten. AMSAT medewerkers zijn vrijwilligers. Men moet het doen met donaties, zowel van particulieren als van instellingen. Talloze satellieten zijn de afgelopen jaren met succes gelanceerd. Velen zijn ook nu nog volop in bedrijf.
AMSAT werd opgericht in 1969 in Amerika met als doel radio-amateurisme te combineren met ruimtevaart-onderzoek en communicatie. Ook in andere landen bestaan AMSAT-afdelingen, zoals Engeland, Duitsland, Japan en Brazilie.
Wilt u nog meer weten? Kijk dan op de site van AMSAT
 

...
Terug
www.pa3gco.com