updated

22-11-2000

qsl.net/pi4sra.

pa2gwa@amsat.org

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland