A S C O N

 

ImagAnt

on4cmv

 

finder

 

!

 


ASCON    =    Anti   Storing    Cel    Belgische   Radioamateurs.

Doel:

Gelet  op …,   de  noodzaak die zich  opdringt  om de Belgische
radioamateurs   te  helpen    bij  het   opsporen  van    storingen
en hun te helpen bij het tussenkomen bij de bevoegde overheid.

ASCON  is een cel  van dienstbetoon  op vrijwillige basis,  doch
steeds     rekening   houdend     met    de    wetgeving    ad  hoc.

Het    is  geenszins  de bedoeling  van op te treden  in de  plaats
van    het  BIPT.
(Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten   en  Telecommunicatie)

 

Beheerraad:

 

On4na

M. NEELS Frangois , ON4NA , Voorzitter;

 

On4cmv

M. VERHELLE Mario , ON4CMV, Secretaris Penningmeester;

                                                              Initiatiefnemer: A S C O N

 

image005

M. YSERBYT Pierre, ON4YP, Adviseur;          CURSUSSEN

Email: [email protected]      Lesgever: Maritiem Stuurbrevet;

              [email protected]      Contact     Marifoon-VHF;

 

 

Secretariaat: Olmenstraat, 12, B-8730 Beernem
Tel.: +32 (0)50 791644     Fax.: +32 (0)50 791644

 

Iedereen,  ook  niet gelicentieerde radioamateurs,  onl’s,  cb’-ers,
mogen en kunnen ons informeren  of  (beter nog)   medewerken.

Daarenboven, durven wij te rekenen,  op de solidariteit   van alle

radioamateurs.

Wij  garanderen  u,  alle  informatie   met de  nodige  privacy   te

behandelen!

 

 

Het bestuur.                                          (Beernem,      25 III 2002).

 

 

Thank  you   for visiting.

 

Please come back and visit again!

 

 

Email: [email protected]

 

http://m1.nedstatbasic.net/n?id=AB5hWAmzVW6hPWNlt91mhqL5ROrg