Teletron 813

Home


Enkele zichten.

LF global view Look at the LF PA mounted at the chassis. Oscillator and HF input

Origineel is de T813 is een mobiele tranceiver. De frequenties worden ingesteld met duimwielschakelaars, opgezocht in een ROM geheugen bank. Bij de aankoop van deze tranceiver is de ROM onbruikbaar gemaakt. Het normale frequentie gebied bedraagt 146-174MHz. 

Een eenvoudige bijstelling van de lokale oscillator en filter brengt het toestel in het bereik 144-146MHz. Het RF vermogen is ongeveer 10W continue  instelbaar tot  1W.

Om de frequenties in te stellen maken we gebruik van de I2C bus. Als master gebruiken we de PC. De SW is geschreven in turbo pascal.

1) Oscillator

Verschillende artikels op het internet beschrijven de procedure hoe de lokale LO af te regelen is.

2) Verplaatsen van het  LF gedeelte naar de hoofd unit

            Verschillende artikels op het internet beschrijven de procedure hoe het LF gedeelte te verplaatsen is naar de hoofd unit.

3) Synthesizer

Om de frequentie in te stellen heeft de synthesizer (S178 van Siemens)  vier bytes nodig. Twee bytes voor de RX functie en twee bytes voor de TX functie. De ROM werd uit het toestel geknipt en alle pinnetjes voorzichtig met de desoldeerbout een voor een eruit gehaald.

Om de vier bytes te genereren maken we gebruik van de SAA1064. Een I2C ic die normaler wijze gebruikt wordt om statisch twee 7-segment displays aan te sturen ofwel dynamisch vier 7-segments displays. Deze 4-digit led-driver voorziet ons van 4 bytes output in dynamische mode. 

De montage is gedaan op een kleine gaatjesprint zoals te zien op de foto. De ic is een 40-pin component en neemt wel wat plaats in. Op de foto is het component verstopt tussen de twee PCBs. Met behulp van fijne draadjes worden de uitgangen van de ic verbonden mat de PLL.

Modified PLL circuit.

Zoals hierboven reeds beschreven maken we gebruik van 2 paar bytes. Tijdens de ontvangst (RX) worden de twee eerste bytes gebruikt. Tijdens het zenden (TX) de  twee andere bytes. Deze omschakeling dient te gebeuren bij het indrukken van de PTT. 

Zoals we opmerken heeft de SAA1064 maar twee bytes als output. Bij normaal gebruik gaat het ic de uitgangen multiplexen op een frequentie bepaald door een externe condensator. Echter komt ons dit niet goed uit want we willen zélf bepalen wanneer de uitgangen moeten veranderen dit op bevel van de PTT toets.

De oplossing bestaat erin een condensator aan te sluiten die we kunnen stilleggen wanneer we gaan zenden of ontvangen. We gaan gebruik maken van een zelf oscillerende generator opgebouwd rond N1:A en N1:B. De twee andere poorten gebruiken we om de oscillator stil te leggen.  De twee uitgangen MX1 en MX2 geven ons de informatie welke twee bytes actief zijn. 

Telkens bij  het omschakelen van RX naar TX en omgekeerd geeft de oscillator 64 pulsen en valt daarna stil. Daarmee is de wisseling van de twee bytes voor de PLL een feit.

We hoeven nu enkel nog de 4 bytes te programmeren in de SAA1064 en zijn dan klaar om te zenden en ontvangen. Deze manier van werken schept ons ook de mogelijkheid om in split mode te werken. Ook niet standaard shifts behoren tot de mogelijkheid.

De informatie wordt verstuurd naar de tranceiver met behulp van de PC. Hoe dit in zijn werk gaat kun je hier verder lezen. De I2C hardware.Begin pagina

Home

Updated: 23/07/2012 ON1BEW ©