Útlum radiových vln
Free-space loss


Kmitočet [MHz]
Frequency
Vysílaný výkon [W]
Transmitted Power
Průměr paraboly:
Parabola diameter [m]:
Zisk vysílací antény [dBi]
TX antenna gain
Zisk přijímací antény [dBi]
RX antenna gain
Vzdálenost [km]
Distance
Pokud je zadán průměr paraboly, je zisk antény vypočten ze zadané hodnoty.
If the parabola diameter is given then the antenna gain is computed from this value.
Šířka přijímaného pásma [kHz]
Bandwidth
Šumové číslo přijímače [dB]
Receiver noise figure
Šum zesilovače
Teplota oblohy [K]
Sky temperature
Galaktický šum
Galactic noise
Výsledný poměr S/Š:
S/N ratio

(c) Petr Bravenec, OK2PID    mail