Zpet Index Go Home Družicové obrázky Vpred

5. září 1998 Díky Radkovi OK2XDX jsem sehnal podrobný popis formátu WEFAX, jak jej posílá dolů družice Meteosat 7. Šlo mi především o digitální hlavičku, abych nemusel pokaždé, když přepnu kanál na přijímači, přepínat i program v počítači. Kanál 1 totiž vysílá úplně jiné obrázky než kanál 2 a já jsem dosud nebyl schopen vypreparovat informaci o obrázku z vysílaných dat. Zatím jsem měl vždy v externím souboru časový plán, ve kterém je napsané, kdy se vysílá jaký obrázek. Tento časový plán je pochopitelně pro každý kanál jiný.
      Informace předávané v datech obrázku (v digitální hlavičce) jsou mírně rozdílné od informací v časovém plánu. Popravdě je v digitální hlavičce informací méně. Chybí čas vysílání snímku a číslo slotu. Ale to jsou informace, které až tak moc nechybí.
      Program mewe jsem kompletně předělal. Celý program jsem výrazně zpřehlednil. Vyházel jsem odtamtud věci, které jsem stejně nepoužíval, vytvořil jsem nějaké funkce pro snazší ladění programu a dodělal jsem funkci pro dekódování digitální hlavičky. Synchronizace snímku je nyní konečně zajištěna podle přijímaných dat a ne podle teplotně závislých hodin v počítači. To se znatelně projevilo na kvalitě snímků. Obrázky nejsou téměř vůbec zubaté a jsou perfektně svislé - nejsou zešikmené. Nevýhodou je, že dekódování snímku je teď výrazně náchylnější na odstup signálu od šumu.
      Snažil jsem se, aby program fungoval co nejrychleji. Nejde o to, že by při rychlejší funkci byl obrázek z družice uložený dřív na disku. Spíše jde o to, aby nároky na čas procesoru byly co nejnižší. Pokud je náročnost programu vysoká, může se při silném zatížení počítače stát, že se nabourá obrázek. V prostředí mnohoúlohového operačního systému Linux je hračkou zatížit procesor "na tisíc procent".
      Mírně jsem urychlil přepočet ze šířky 1440 bodů na řádek (takhle to leze z přijímače) na 800 bodů na řádek. Bohužel přibyla funkce pro synchronizaci každého řádku, která zkonzumuje čas ušetřený v převodu 1440 na 800. I tak zůstává procesor v počítači při příjmu obrázku zatížený jen asi na osm až deset procent.
      Program jsem začal číslovat. Dnešním dnem uvolňuji verzi mewe 1.0 a starou verzi likviduji. Nová verze je k nalezení na stráce s programy.
e-mail