Zpet Index Go Home Vpred

10. únor 1998 Je teprve ráno, ale o tohle se s váma musím podělit:
      To se tak jednou hádali Sněhurka, Paleček a Don Chuan. Sněhurka povídá: "já jsem nejkrásnější na světě!"
      "Blbost", na to Paleček s Donem Chuanem. Paleček povídá:
      "Já jsem nejmenší člověk na světě!"
      "Ty určitě...", odporuje Sněhurka a Don Chuan. Načež povídá Don Chuan:
      "Já jsem měl ze všech lidí na světě nejvíc milenek!"
      "A to ti máme věřit, jo?" nedají se ostatní dva.
      A takhle se hádali pořád. Když už z toho byli všichni tři na nervy, tak je napadlo, že by je mohl rozsoudit Merlin - o tom se tvrdí, že je na světě nejmoudřejší. Merlin souhlasil s tím, že je rozsoudí, že za ním mají chodit postupně. První šla Sněhurka. Za chvíli se vrátila, celá zářila, na tváři blažený úsměv:
      "Vidíte, já jsem vám to říkala. Merlin to potvrdil. Jsem nejkrásnější na světě."
      Další šel za Merlinem paleček. Za chvíli se vrátil v podobném rozpoložení jako Sněhurka a volal:
      "Jsem nejmenší na světě, jsem nejmenší na světě..."
      Poslední šel Don Chuan. V cukuletu se vrátí, a nasupeně se rozčiluje:
      "U čerta, kdo to je Bill Clinton?"
e-mail