Takaisin pääsivulle
Loki5ac-ohjelmien lataus
Download Loki5ace English
Loki5ac asennusohjeita
Loki5ac ominaisuudet
Niksinurkka
Vekkari3


OHtieto
 

************************************************************
Vanha OHtieto, joka oli toiminnassa 2002-2006, uudistui muotoon OHtieto3, jossa ovat mukana sekä historialliset että nykyiset kutsut ja joka kuului osana Loki5ac -ohjelmaa. Se perustuu tietokantaan, jonka on alun perin ansiokkaasti kerännyt Jukka OH1QK ja johon on liitetty OHtieto-tietokanta sekä viime kädessä suurimman työn tehneenä kerännyt Pekka OH1LA. Siinä on yli 11 000 kutsua ja tietueita yli 14 000. Kaikki tiedot on saatu aikaisemmin julkaistuista lähteistä.

OHtieto3 toiminto kuitenkin poistettu asetusten vastaisena. Sen tietokanta olisi vaatinut kaikkien siinä olevien hyväksynnän, mikä olisi aiheuttanut kohtuuttoman vaativan tehtävän: kyselyn lähettämisen monelle tuhannelle henkilölle. Ohtieto3 -tietokantaa hoitavat ovat olettaneet, että SRAL -sivulta löytyvät amatöörit voisivat ilman muuta olla myös ohtieto3 -tietokannassa etenkin kun kyseinen tietokanta alun perin 2000-luvun alussa on otettu käyttöön yhteistyössä SRAL:n kanssa.

************************************************************