Loki5ac niksinurkka

24.03.2013


Hamloki uutiset
Takaisin kotisivulle
Loki5ac ensiasennus
Loki5ac päivitys
Loki5ac ominaisuudet
Loki5ac apuohjelmat
Loki5ac SQL-neuvoja 


        

NIKSINURKKA

ASENNUS U3 -TIKULLE
CABRILLO
HÄIRIÖT
KAKSI KONETTA TAI UUSI KONE
LISÄÄ/MUOKKAA MODE
LÄHETETTÄVÄT KORTIT
MixW
OH-KUSOJEN SIIRTO TOISEEN TIETOKANTAAN
PÄIVITYKSET
QSL-ERIKOISTULOSTUKSET
QSL:n KIRJAUS
QSO:n KIRJAUS
RIGIN HALLINTA
SEKALAISTA
SQL
TILASTOT
TOIMINNOT
TULOSTUKSET
UUSI VERSIO tai asennus
VARMUUSKOPIOT
WORLD LOGBOOK eli LoTW
WINDOWS 7 pvm- ja aika-häiriöt

ASENNUS U3 -TIKULLE

**********************************************************************************
Tavallinen tapa tai Pakettiasennus
Asennetaan ohjelma tikulle tavalliseen tapaan - ei viralliseen tai pakettina. Katso ohjeet Ensiasennussivulta.
Tämä ratkaisu toimii sen vuoksi, ettei ohjelma itse käytä mitenkään Windowsin rekisteriä.


CABRILLO

*********************************************************************************
Päivityssivun Loki5ac päivitys lopussa on muiden animaatioiden joukossa Cabrillo, joka selventää Erikoistoiminnon 'Tietojen siirto muista ohjelmista' vaihtoehdon 'Cabrillo' kenttämäärityksiä. Ne toimivat, kun ohjelmahakemistossa on tiedostot 'Cabrillos.txt' sekä 'CabriFlds.txt'. Edellisessä on aakkosellinen luettelo eri Cabrillo -kontestiformaateista ja jälkimmäisessä niiden sisältämien kenttien aloituskohdista eli monesko merkki rivin alusta laskettuna kentän ensimmäinen merkki on.

Ellei luettelosta löydy haluttua kontestityyppiä, voi kenttämäärittelyt tehdä itse Kenttäeditoriin (joka avautuu kun vaihtoehto 'Cabrillo' valitaan). Tehtävää helpottaa kun kontestilokin alkuun juuri ennen ensimmäistä QSO: riviä lisää seuraavat kaksi riviä (tiedostossa on muiden kuin QSO-rivien eteen pantava lukuestoksi puolipiste):
;000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888
;234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
Kun niiden alla on esim. seuraava QSO-rivi
QSO: 14000 PH 2010-07-25 1142  OH2KXO              59   0347  ------  OZ/DO6XX/P 59 0169 EU-171
on helppo laskea kenttien alkukohdat: Date on 15,  Own Call 31 jne. (tässä näytettynä eivät osu täysin kohdalleen siihen tapaan kuin tekstitiedostossa, jossa kaikki merkit ovat yhtä leveitä, isot kirjaimet myös).

Joskus näkee tyhjän kentän tietona tavuviivat kuten tässä, jossa omaa IOTA -tunnusta ei ole ja sen tilalle on pantu 6 tavuviivaa. Kenttäeditorissa kentäksi on laitettu 'Memo', koska Loki5ac -ohjelmassa ei ole sellaista kenttää kuin 'Oma IOTA'. Näin ollen tavuviivat menevät Memo-kenttään, mistä ei liene paljonkaan haittaa. Jos kuitenkin haluaa sen estää voi ne lokitiedostosta poistaa sopivalla editorilla esim. Vekkari3 sisältämällä aliohjelmalla 'Filexx'. Siinä valitaan oikea kansio ja 'sinistetään' haluttu lokitiedosto sekä valitaan toiminnoksi 'Replace String', jolloin avautuu pikku lomake. Siinä yläriville kenttään 'Replace' naputetaan 6 kpl tavuviivoja ja alariville kenttään 'With' puolestaan painetaan 6 kertaa välilyöntinäppäintä eli tehdään 6 tyhjkän tilan merkkiä. <OK> suorittaa sitten itse työn ja vaihtaa koko tiedostossa 6-merkkisten tavuviivakenttien tilalle tyhjät merkit.

*********************************************************************************
Kenttäeditori

'Kenttä' -ikkunan alla olevasta pudotusvalikosta voidaan valita Loki5ac-ohjelman käytössä oleva kenttä ja viereiseen ruutuun kirjata kentän aloitusnumero eli monesko rivin merkki on kentän ensimmäinen merkki.  <Lisää> painike tekee uuden rivin editoriin. Klikkaamalla rivi valituksi ja kentän nimeä hiirellä siirtämällä rivi voidaan viedä ylöspäin tai alaspäin haluttuun kohtaan. <Poista rivi> poistaa valitun rivin. Jos kentän nimi ja/tai aloitusnumero halutaan vaihtaa, kyseinen nimi valitaan pudotusvalikkoon ja numero kirjataan viereiseen ruutuun sekä vaihto tehdään klikkaamalla <Muuta>. Oma muutettu järjestelmä voidaan tallentaa valikosta 'Tiedosto' ja 'Tallenna'.

Cabrillo -moodin valinta selviää
Cabrillo animaatiolla. Lyhyesti kerrottuna klikataan editorin valikosta 'Cabrillot', jolloin aukeaa 'Valitse tekstitiedosto' toiminto, jossa pitäisi olla valmiina tiedosto 'Cabrillos.txt'. <Avaa> tuo esiin pikku lomakkeen, jonka yläosan pudotusvalikosta valitaan Cabrillo -moodi ja painetaan <OK>. Moodin nimi ja kentät ilmestyvät editoriin.
 

HÄIRIÖT

*********************************************************************************
WINDOWS 7 PVM JA AIKA

Päivämäärä tai Aika virheellisessä muodossa

On ilmennyt tapauksia, jolloin päivämäärä näkyy amerikkalaisessa (KK/pp/vvvv) tai ruotsalaisessa (vvvv-KK-pp) muodossa tai aika näkyy amerikkalaisella tavalla AM ja PM lisäyksineen. Nämä on saatu korjattua tarkistamalla tietokoneen asetukset: on varmistettu että kielenä ja maana on Suomi tai ellei se ole riittänyt niin asetukset Ohjauspaneeli -> Aika, kieli- ja alueasetukset -> Alue ja kieli ja avautuvalla sivulla Lyhyt päivämäärä korjataan muotoon pp.kk.vvvv ja Lyhyt kellonaika muotoon HH:mm

Ellei tilanne ole parantunut päästään <Lisäasetukset> painikkeella sivulle Numerot, jossa painike <Palauta> yleensä saa asiat kohdalleen.

Englanninkielisessä Windows 7 -järjestelmässä edetään reittiä Control Panel -> Clock, Language and Region -> Region and Language ja avautuvalla Formats sivulla Short Date muutetaan muotoon dd.MM.yyyy ja Short Time muotoon HH:mm

Ellei tilanne korjaannu, päästään <Additional settings> painikkeella sivulle Numbers, jossa painike <Reset> voi hoitaa systeemin kuntoon. Jos amerikkalainen pvm  mm\dd\yyyy muodossa edelleen puskee esiin, kannattaa kieliasetukseksi muuttaa 'Swedish', hyväksyä se ja vasta tämän jalkeen muuttaa takaisin 'Finnish'. Vaikka kaikki on näyttänyt olevan Suomen asetuksissa, ne eivät kuitenkaan ole olleeet sitä!

*********************************************************************************
ETÄTUKI

Usein tulee vastaan tilanne, jolloin kokeneemman PC-käyttäjän neuvot ovat tarpeen. Eräs kätevä tapa hoitaa tämä avustus on käyttää TeamViewer-ohjelmaa. Sitä ennen olisi tehtävä seuraavat valmistelut:
- Ladataan itselle TeamViewer työpöydälle linkistä 
http://www.teamviewer.com/download/
- Ei tarvitse asennusta.
- Mielellään otetaan aluksi Skype-yhteys kumppaniin.
- Käynnistetään TeamViewer ja katsotaan mikä on sinisessä ID kentässä oleva luku sekä nelinumeroin password.
- Kerrotaan kaverille nuo luvut. Ne ovat voimassa vain yhden yhteyden ajan.
- Avustaja saa sen jälkeen autettavan työpöydän näkyviin ja voi tehdä korjauksia.

 
*******************************************************************************
OHJELMAN TOIMINNASSA HÄIRIÖ

Ensi töiksesi käy tarkistamassa onko uutta versiota tullut. Valitse Tietoja/ Päivitys, napsauta <Tutki onko uusia versioita>. Jos on tullut uusi versio lataa se. Usein on tullut uusia apuohjelmaversioita. Silloin napsauta <Lataus> ja odota kunnes lataus on tapahtu jos häiruu, ota yhteyttä ohjelman tekijään. Vaikka häiriöitätaa asetuksissa 'Automaattinen versiohakuinakin viikottain tarkistaa mahdolliset uudet versiot! Ps. jos Päivitys ontuu niin linkin http://koti.mbnet.fi/majokin/ftp/Loki5ac.exe kautta latautuu uusin versio netistä.

Jos on tullut puuhailluksi Telnet Clusterin kanssa, yhteyden sulkeminen ei aina suju hyvin, vaan ohjelma saattaa jäädä virheelliseen tilaan. Jos sen jälkeen on tarkoitus käyttää muita toimintoja, on sitä ennen varmuuden vuoksi hyvä sulkea koko ohjelma ja käynnistää uudelleen.

**********************************************************************************
TIETOKANTARISTIKON OTSIKOT ENGLANNINKIELISIÄ
Valitse 'Asetukset' -> 'Tietokantaristikon kenttäasetukset' ja klikkaa <Palauta alkuperäiset> tai
avaa loc4.ini Muistioon (Notepad), etsi ryhmä [FldForm], jossa rivit 0 - 30. Deletoi tämä ryhmä ja tallenna loc4.ini

**********************************************************************************
TIETOKANTAHÄIRIÖ TAI TIETOKANTAA EI LÖYDY
Todennäköisesti on tietokannan valinnan jälkeen unohdettu klikata Asetukset -> Asetuslomake -> Polkuasetukset -lehdellä painiketta <Tallenna/Avaa>.

**********************************************************************************
RECORD NOT FOUND -ONGELMA
On ainakin kerran tapahtunut niin, ettei kirjoittamalla tunnus asemakenttään QSO-tietoja ei ole tullut esiin, vaikka sen piti olla tietokannassa. Tuloksena vain Windowsin ilmoitus 'Record not found'. Oli kuitenkin mahdollista löytää QSO-tiedot katsomalla tietokantaristikosta. Joko valitsemalla 'Asemittain', jolloin kusot ovat tunnusten mukaan aakkosjärjestyksessä tai avaamalla QSO-ristikko ja kirjoittamalla tunnus kenttään 'Valitse prefiksi/ tunnus'. Tietokannassa on tämän tietueen kohdalla rakenteellinen virhe, joka estää ensimmäisen hakutavan, vaan ei toista. Tiedot ovat tietokannassa ja näkyvät tilastoissa, kyse on vain niiden esiin saamisen häiriöstä. On joko tyydyttävä tilanteeseen tai deletoitava QSO ja kirjattava se uudelleen.

********************************************************************************
PASMAT SEKAISIN
Josku asiat menee ohjelmien kanssa niin sekaisin, ettei selvää meinaa tulla millään. Tavallinen vika on, että on tullut asennettua ohjelma kahteen eri paikkaan. Pikakuvake osoittaa toiseen ja päivityksiä laitetaan toiseen kansioon. Eräs tapa selvittää tilanne on ottaa oikea kansio esille ja hiiren oikeaa nappulaa painamalla vetää ohjelmasta eli sovelluksesta (Loki5ac) uusi pikakuvake työpöydälle.
Jotta koko tiedostonimi näkyisi 'Resurssienhallinnassa' (Explorer)
- valikosta 'Näytä' (View) on valittu 'Luettelo ja tiedot' (Details)
- valikosta 'Työkalut' (Tools) / 'Kansion asetukset' (Folder Options), välilehdeltä 'Näytä' (View) on poistettu rasti kohdasta 'Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tarkennin' (Hide extension for known file types).

*******************************************************************************
Minulla on tyhjä rivi tietokannassa, mikä aiheuttaa virheen.
Ota Päälomake/ QSO-taulukko/Editointi ja valitse 'Salli ristikon editointi'. Etsi tyhjä rivi -se taitaa tulla ensimmäiseksi kun valitset 'Tietokanta' -> Asemajärjestys. Kirjoita asematunnus-kenttään vaikka 'ZZZ', tallenna Navigaattorin nappulalla V. Poista sen jälkeen tämä QSO.
 

********************************************************************************
Kellonajan päivitys kellotaulua napsauttamalla tai aikakortin avulla ei toimi.
Koeta jotakin toista serveriä tai porttia aikakortissa. Syynä voi olla myös palomuuri, jolloin asia selviää ottamalla hetkeksi sen pois päältä.


 

KAKSI KONETTA TAI UUSI KONE

********************************************************************************
Miten onnistuu lokin pitäminen kummallakin koneella niin että olisivat ajan tasalla?
Pitäisin toista konetta 'pääkoneena' ja kopioisin aika ajoin toisen apukoneen tietokannan pääkoneelle. 

********************************************************************************
Koneen vaihto tai Windowsin uudelleen asennus
Jos siirretään ohjelma uuteen koneeseen tai joudutaan se asentamaan uudelleen esim. käyttöjärjestelmään tai kiintolevyyn tulleen vian takia, olisi syytä toimia seuraavasti:

- Tehdään ohjelman 'Tavallinen' ensiasennus.
- Kopioidaan entiset asetustiedostot loc4.ini ja user5.ini samaan hakemistoon, missä itse ohjelma on esim. C:\Ohjelmat\LokiAc ja tietokanta sen alihakemistoon
Data. Nuo kolme tiedostoa pitäisi löytyä ns. Varmuuskopiohakemistosta (kts. Asetukset -> Asetuslomake -> Polkuasetukset -> Tietokannan varmuuskopio.


 

LISÄÄ/MUOKKAA MODE

*****************************************************************
 

Uusia, lähinnä digimodeja voi lisätä toiminnolla Lisää/Muokkaa Mode. Siinä kirjataan kenttään Mode tuo uusi mode ja klikataan <Lisää>. Ellei mode ole LoTW -kelpoinen, tulee asiasta ilmoitus, mutta ei estä moden tallennusta. Vanhan moden voi taas poistaa klikkaamalla sen tummaksi ja painamalla <Poista>.

   

 

 

LÄHETETTÄVÄT KORTIT

*******************************************************************************
Jos sinulla on suuri määrä lähetettäviä ja haluat niistä listauksen paperille ennen korttien käsittelyä, toimi seuraavasti:

1 - klikkaa tietokannasta varmuuden vuoksi varmuuskopio (diskettikuvake)
2 - valitse QSL - Lähetettävät kortit tai tarrat - Via buro SRAL
3 - Siirrä kaikki QSOt oikealle puolelle - tai vain tarpeellinen määrä. Seuraavilla asetuksilla saa arkille mahtumaan 56
4 - Valitse 'Tarrat'
5 - Valitse 'Tarroja arkilla'  4 x14
6 - 'Tarrojen pystyväli' oltava 30  ja 'vaakaväli' 600
7 - Klikkaa OK ja tulosta QSOt A4 -paperiarkille
8 - Tulostuksen jälkeen klikkaa 'Merkitään lähetetyiksi' kohdasta 'Ei'

Itse korttien tai tarrojen tulostusta kannattaa myös ensi alkuun testata tavalliselle paperiarkille, jolloin kalliimpaa materiaalia säästyy.

MixW

*******************************************************************************
1 - käynnistetään testausta varten ensin pelkkä MixW2
   -Valitse MixW päälomakkeen "Configure" pudotusvalikosta TRCVR CAT/PTT ja valitse rigi. Samalta välilehdeltä klikkaat "Details" painiketta, tee välilehdelle MixW porttiasetukset .
2 - kokeillaan saako sillä yhteyden rigiin
3 - ellei, tarkista rigin ja sarjaportin asetukset ja varmista "Configure" pudotusvalikosta ettei "Disable Cat" ole valittu.
4 - tarkistetaan Loki5ac -ohjelmasta, ETTEI rigin ohjausta ole valittu
5 - valitaan Loki5ac -ohjelmasta Asetukset -> MixW, jolloin esiin tulee painike <MixW>
6 - kun MixW2 tauluun saadaan sinisenä tiedot rigistä klikataan Loki5ac -ohjelmassa <MixW>, jolloin tiedot siirtyvät Loki5ac päälomakkeelle.

 

PÄIVITYKSET

*******************************************************************************
PÄIVITYKSET
Jos olet rastittanut asetuksen 'Automaattinen versiohaku', ohjelma tutkii kerran päivässä onko uusia ns. 'isoja' versioita pääohjelmasta tai apuohjelmista ilmestynyt ja jos on, niin ilmoittaa niistä. Lataus tapahtuu kun klikkaa <Lataus>. Huom! 'rajoitetun käyttäjän' on tehtävä päivitykset Järjestelmänkäyttäjänä oltaessa.

Jos uuden version päivitys ei jostakin syystä onnistu - nettiyhteydet pätkivät aina silloin tällöin - löytyy Päivityslomakkeen alaosasta linkki, jolla pääsee nettisivulle lataamaan uuden päivitysversion. Siinä vaan on hiukan enemmän puuhaa asentamisessa, jonka joutuu itse tekemään eli purkamaan zip-paketista pääohjelman Loki5ac.exe LokiAc-kansioon aikaisemman version päälle. Kts. seuraava kohta PÄIVITYS ONTUU.

Ohjelmasta ilmestyy myös ns. väliversioita eli build -versioita. Niistä ei tule automaattista ilmoitusta, mutta ne saa esiin kun klikkaa päivityslomakkeella <Tutki onko uusia versioita>. Kyseessä siis väliversiot, joissa vain yksittäisiä korjauksia tai muutoksia.

********************************************************************************
PÄIVITYS ONTUU
Jos näin on ikävästi asiat, niin linkkien http://koti.welho.com/mjokinen/ftp/Loki5ac.zip ja http://koti.mbnet.fi/mjokin/ftp/Loki5ac.zip kautta latautuu uusin versio netistä.

********************************************************************************
DXCC4  PÄIVITYS

Ellen ole itse ehtinyt päivittää ja jos haluat olla viimeisen päälle ajan tasalla, niin prefiksitiedoston Dxcc4.txt päivitys menee seuraavasti:

- Kopioi uusin Cty.dat netistä sivulta http://www.country-files.com/cty/
- laita se kansioon LokiAc, jossa on myös Dxcc4.txt
- ota Toiminnot | Erikoistoiminnot | Dxcc4 päivitys | Korvataan prefiksit uusilla

Voidaan myös valita vaihtoehto 'Lisätään uudet prefiksit'. Silloin alkaa tiedosto pikku hiljaa paisua ja mukana kulkee epäkurantteja prefiksejä ja etenkin täyspitkiä tunnuksia.

QSL-ERIKOISTULOSTUKSET

Erikoistulostus, Erikoispeditio ja Sral toimivat samanlaisella lomakkeella. Klikkaamalla painiketta <Erikois oletusarvot>, <Erikoispeditio oletusarvot> tai <Sral oletusarvot> saadaan ohjelmaan pysyvästi laitetut oletusarvot kenttiinsä. Ne voidaan poistaa näkyvistä <Tyhjennä> painikkeella, mutta taas kutsua uudelleen esiin. Erikoispeditiossa on erityistä se, että siinä saman kutsun QSO:t tulostuvat samaan korttiin alekkain, maksimaalisesti 6 kpl. Niitä ei tarvitse erikseen tulostaa, vaan ne voivat olla kaikkien tulostettavien joukossa.

Kun arvoja muutetaan, ne tallennetaan klikkaamalla <Tallenna>, jolloin asetukset tallentuvat kentässä olevaan asetustiedosto loc4.ini saman nimiseen sektioon, esim. oma kutsu tai Sral. Arvot saadaan pois <Tyhjennä>-painikkeella ja taas esiin <Hae> painikkeella. Jos korttityyppejä on useita, voidaan kunkin arvot tallentaa muuttamalla sektion nimeä esim. muotoon omakutsu2 ja Sral2.

Tarpeeton sektio saadaan poistettua loc4.ini -tiedostosta valitsemalla kenttään sen nimi ja painamalla <Poista>.

***********************************************************************************
 

 

QSL:n KIRJAUS

Saatu QSL voidaan kirjata yksinkertaisella rastituksella päälomakkeen QSL-välilehdellä. Jos joukko saapuneita on jäänyt kirjaamatta ne voidaan nopeimmin tallentaa tietokantaan kahdella eri tavalla. Avataan QSO-lomake (ristikkokuvake päälomakkeen ylälaidassa ensimmäisenä vasemmalla).

Rastitetaan lomakkeen yläosasta kohta 'Ei Saatu QSL' ja klikataan 'Suorita' eli Salama-painiketta, jolloin ristikkoon jäävät kusot, joista 'Saatu QSL' puuttuu. Tai valitaan 'Tietokanta' -> 'Aikajärjestys' tai 'Kirjausjärjestys'. Riippuu paljolti siitä mihin ryhmään kirjattavat QSO:t kuuluvat.

1 - valitaan 'Editointi' -> 'Sallitaan ristikon editointi' jolloin QSO-ristikon ympärille tulee sininen reunus. Nyt voidaan edetä QSO kerrallaan, klikata kerran ruutua 'QSL saatu' ja painiketta <QSL (F4)> tai nappia [F4]  taikka klikata ruutua kahdesti ja kirjoittaa siihen pieni 'k' kirjain. Tuo <QSL (F4)> tai [F4] näyttää saman tien tallentavan QSO:n (eikä tarvitse klikata oikealla ylhäällä 'Navigaattorin' ruutua 'Tallenna', jossa merkki 'V').

2 - nopeammin selvitään kun otetaan 'Editointi' -> 'Saatu QSL monivalinta tallennus' jolloin ristikon ympärille tulee vihreä reunus. Valinta tehdään pitämällä CTRL alas painettuna ja klikataan kaikki halutut rivit sinisiksi. Lopuksi klikataan painiketta <QSL (F4)> jolloin valittuihin riveihin tulee Saatu QSL 'k' ja tallentuu saman tien tietokantaan.

Ellei tehdä 'Ei Saatu QSL' esivalintaa, kirjausten jälkeen rivit pysyvät paremmin paikoillaan ja näkee helpommin että kirjaus on tullut oikeisiin riveihin, mutta puolestaan editoitavien rivien haku on ehkä hankalampaa. Tilanne helpottuu, jos editoitavat QSO:t ovat viimeisimpiä, jolloin voidaan valita QSO-järjestykseksi 'Aikajärjestys' tai 'Kirjausjärjestys'.   

*****************************************************************************
 

QSO:n KIRJAUS

Älä poista vanhaa QSO:ta ellei ole kyseessä duplikaatti tai kokonaan virheellinen QSO!  Kaikki QSO:hon kirjatut tiedot voidaan korjata, jopa virhe itse tunnuksessa. Tunnusta korjattaessa on valittava Asetukset -> Tunnuksen korjaus. Vanhan QSO:n poisto ja kirjaus uudelleen aiheuttaa sen, että se kirjautuu viimeiseksi QSO-numeroksi ja näkyy 'väärässä' paikassa kun on kyseessä 'Kirjausjärjestys'. Toki se näkyy oikein 'Aikajärjestyksen' ollessa valittuna.

******************************************************************************
UUSI QSO JA VANHAN EDITOINTI

- kun tallennetaan uusi QSO, tulee teksti Tallenna uusi QSO?
- kun korjataan vanha QSO, tulee teksti Tallenna muutos?
- kun ohjelma aikoo tallentaa uuden QSOn, tulee Tietokantaristikossa vasemman reunan nappulaan merkki *
- kun ollaan tallentamassa muutosta vanhaan, tulee merkki I
- kaikkiin muihin teksteihin kannattaa suhtautua epäluuloisesti, jotta ei turhaan tee ylimääräisiä kusoja.
- jos tulee erilainen teksti, esim. 'Sama QSO jo lokissa. Jatketaan?' taikka 'Onko uusi QSO? Tallennetaan?', on syytä olla tarkkana. Epävarmassa tilanteessa on syytä keskeyttää tallennus vastaamalla kielteisesti tai sulkemalla kyselylomake oikean yläkulman ristinappulasta x. Näitä ongelmatilanteita tulee lähinnä kun korjataan itse asematunnusta Jatkuvan Asemakentän luvun ollessa käytössä. Tällöinhän pitää Asetusvalikossa 'Tunnuksen korjaus/Latausesto' olla päällä ENNEN kuin asematunnusta muutetaan. Tai sitten tunnus on korjattava QSO-ristikossa.

*********************************************************************************
TYHJENNÄ/PALAUTA
Painike <Tyhjennä> tyhjentää kentät, mutta koska se myös kätevästi palauttaa tietokannan siihen tilaan mikä on Toiminnot-valikossa valittu, lisäsin sen nimeksi <Tyhjennä/Palauta>. Kun esimerkiksi <Näytä/Muuta> näyttää tietokantaristikossa kyseisen tunnuksen kaikki kusot, <Näytä/Palauta> palauttaa näkymän samaksi mikä se oli ennen <Näytä/Muuta> toimintoa.

*********************************************************************************
QSO EDITOINTI
Joissakin tilanteissa voi joutua muuttelemaan usean QSO:n saman tapaisia tietoja, esimerkkinä tapaus jolloin on tullut klikanneeksi QSL-kortit lähetetyiksi, vaikka niin ei ollutkaan asian laita. Kun avaa QSO-ristikon ja valitsee 'Editointi/ Salli ristikon editointi' ja klikkaa Navigaattorista viimeisimmät rivit esiin (tai hoitaa asian hissillä tai hiiren rullalla),voi sen jälkeen rivistä 'QSL läh' poistaa kirjaimen 'k' noista kusoista. Se tapahtuu klikkaamalla mainittua k-ruutua kerran, jolloin se muuttuu siniseksi ja sitten vielä toisen kerran, jolloin pelkkä 'k' on sinisenä. Tällöin sen voi poistaa <Del> näppäimellä. Kun kaikki editoinnit on tehty, ne tallennetaan klikkaamalla kerran Navigaattorin painiketta <V> (Tallenna).

*******************************************************************************
TIETOKANTARISTIKON SELAUS
Kun tietokantaristikkoa ensin klikkaa, niin sen jälkeen hiiren rulla vierittää näkymää rivi riviltä. Jos klikkaa ensin jotakin muuta kenttää, niin ristikon vieritys nopeutuu, se menee kolme riviä kerrallaan.

********************************************************************************
MEMOTEKSTI
Memoteksti: Ota valikosta 'QSL' esiin 'QSL-kortti' ja 'QSL-kortti' välilehti. Klikkaa rastia 'Memoteksti alimmaksi riviksi' ja paina näppäimistöstä <F1> - esiin tulee ohjeet Memotekstin käytöstä.
F1 käyttö: Ohjeet löytyvät valikosta 'Työkalut' -> 'F1 käytön ohjeet' tai valikosta 'Neuvoja' -> 'F1 sekä vihjeet'.

********************************************************************************
KUTSUN KORJAUS

"Kun yhteydestä täyttää vasta-aseman kutsun vaillinaisesti (joskus ei kuule ensimmäisellä kerralla) tai joutuu korjaamaan jo kirjattua kutsua, kaikki muut tiedot nollautuvat ja on aloitettava alusta. Onko kysessä virhe vai ominaisuus vai töpeksinkö itse?"
Kun asematunnusta muutetaan, ohjelma pyrkii hakemaan esille sen (muutetun) kanssa pidetyn QSO'n. Tämän estämiseksi on Asetukset-valikossa rastitettava 'Tunnuksen korjaus/ Latausesto'.

********************************************************** ********************
NÄYTÄ/ MUUTA
Vaihdettaessa Näytä/ Muuta -tilaan tietokantaristikossa näkyvät QSO't sen mukaan mikä Toiminnoissa on valittuna: Asemittain, Kirjausjärjestys vai Aikajärjestys. Tietokantaristikossa se QSO on 'valittuna', jonka vasemmassa reunassa on musta kolmio. Jos klikataan <Näytä/ Muuta> niin tämä QSO tulee esiin ja tietokanta-
ristikossa näkyy vain tämä kuso sekä mahdolliset muut saman aseman kusot. Miten saadaan taas kaikki kusot näkyviin tietokanta-ristikkoon?  Yksinkertaisesti klikkaamalla <Tyhjennä>.

******************************************************************************
LOKITIETOJEN RYHMITTELY
Prefiksin ja päivämäärän mukaan saa tietokannasta esiin niitä vastaavat QSO't. Avataan QSO-ristikko -vasemman puoleisin yläosan työkalukuvakkeista ja kirjoita Päivä: kenttään haluttu pvm. Tällöin ristikossa ovat esillä vain tuon päivän kusot. Vastaavasti kun kirjoittaa ruutuun 'Valitse prefiksi:' jonkun prefiksin, niin sitä vastaavat kusot jäävät jäljelle ristikkoon.
Jos pitää tutkia muita ryhmiä, on käytettävä <Etsintöjä> ja kirjattava ryhmä kenttäänsä ja klikattava <?> eli <Etsi> kuvaketta. Jos esimerkiksi halutaan esiin 20m bandilla pidetyt CW-kusot, klikataan <Etsinnöt> tai jos jo ollaan etsinnöissä, niin <Tyhjennä> ja valitaan bandiksi 14 ja modeksi CW ja sen jälkeen napsautetaan <?>. Tulos ei ole aivan niin kattava kuin tietokantaristikossa, mutta tärkeimmät kentät kuitenkin tulevat esiin.

********************************************************************************
Miten lisään parhaiten omat tietoni vanhoihin kusoihin, kun minulla on koti QTH sekä kesä QTH, jossa olen ollut kuukauden kesäisin ja aina välillä viikonloppuisin?

Käynnistä erikoistoiminto ´QSO-korjausajo´, katso että esillä ovat koti QTH:si tiedot, jätä päivämääräkentät tyhjiksi tai laita niihin sopivat arvot ja käynnistä ajo. Näin tietysti siinä tapauksessa, että olet asunut aina samassa paikassa. Jos olet vaihtanut paikkakuntaa, suorita ajo useammassa osassa kukin paikkakunta erikseen omine aloitus- ja lopetuspäivineen.

Mikä mahtaa olla pielessä kun OH4XXX kutsulla ja lokaattorilla KP21WM QSO ristikossa "Matka" sarakkeessa lukee "False".

Sitä Matka-kenttää ei oikeastaan pitäisi näyttää, koska on tietokannan ehtokenttä. True=  MatkaQTH False=kotiQTH

Onko joku erityinen syy miksi "QSL lähetetty/saatu/E-kortti" on eri sivulla?

Syynä on se, että avoinna olevaan tilaan (päälomakkeen pohja ja QSO-lehti) kirjataan kuson aikaiset tiedot. Direktistä ja Ei korttia sovitaan juuri kusossa. Lähetetyt ja saadut kortit tulevat vastaan myöhemmin ja löytyvät QSL-lehdeltä.

Voisiko nimike olla Tallennetaanko tämä QSO? " Uusi QSO" tuntuu jotenkin harhaanjohtavalta.

On tärkeä että siinä sanotaan 'uusi', jotta käyttäjä tajuaa että ollaan tekemässä uutta kusoa. Vanhaa editoitaessa ei uusi-sanaa esiinny!

Miksei DXCC -maa tule automaattisesti? Kun kirjoittaa maatunnuksen ei DXCC-maa tulekaan automaattisesti, vaan joutuu napsauttaan DXCC-otsikkoa.

Jos et ole asetuksissa rastittanut 'Jatkuva asemakentän luku', niin tarkoitus on kirjata koko tunnus ja sitten painaa <Enter>. Toki voit painaa <Enter> jo prefiksin kirjauksen jälkeen, mutta silloin kursori hyppää seuraavaan kenttään. Jos taas 'Jatkuva' on rastitettuna, niin silloin ohjelma lukee koko ajan mitä asemakenttään kirjataan, ja esim. DXCC-maa tulee esiin jo prefiksin kirjauksen jälkeen eli kuten Loki4ac:ssä tapahtui.

Miten kirjaan parhaiten uuden QSO:n?

Napsauta <Uusi QSO> ellei jo olla Uusi QSO -moodissa ja <Tyhjennä>, jos kentissä on vääriä tietoja: Kirjaa tunnus Asema-kenttään ja täytä muut tarpeelliset kentät ja lopuksi <Tallenna>.

Minulla on tietokannassa yli 10 000 QSO´ta, ja ohjelma toimii kankeasti. Mitä voin tehdä?

Rastita Asetuslomakkeelta Ei ´uusi´-näyttöjä ja Ei positionäyttöjä. Sen lisäksi poista rasti asetuksesta Jatkuva asemakentän luku, mikä estää Asema-kenttään kirjatun tiedon tutkimisen ennen kuin on näppäilty <ENTER>.
Poista bandi/mode duplikaatit toiminnolla Duplikaatit.
Hanki uusi nopeampi tietokone.

RIGIN HALLINTA

*********************************************************************************
Sarjaportin asetukset ja radio
Lomakkeen saa auki klikkaamalla Asetuksista 'Rigin ja sarjaportin asetukset...' tai 'Rigin hallinta päälle/pois...'. Jos jälkimmäisessä tapauksessa rivin edessä on rasti klikataan se ensin pois ja sitten uudestaan samaa riviä.
'Radio' pudotusvalikosta valitaan rigimalli tai lähinnä sitä oleva. Alla olevaan 'Osoite' -kenttään tulee rigin 2-merkkinen osoite (numeroita ja isoja kirjaimia. Kolmantena oleva 'H' jätetään pois). Jos käytössä vain yksi ja sama rigi, niin kenttä voidaan myös jättää tyhjäksi. Rigin osoitteen pitäisi löytyä manuaalista. Jos haluaa seurata PC ja rigin välistä keskustelua, rastitetaan 'Näytä terminaali', joka näkyy Memo-välilehdellä. Jokainen sanoma alkaa merkein FE FE ja päättyy FD. Jos haluaa paremmin tutustua tähän 'keskusteluun', voi ladata itselleen pikku ohjelman 'Toro.exe', johon latauslinkki Loki5ac päivityssivun alaosassa.

*********************************************************************************
Taajuuden löytö
Jos käytettävissä on rigin ohjauksen pc-rigiyhteys ja halutaan siirtyä tietyn bandin tietylle alueelle esim. 24 MHz SSB-alueelle, valitaan 'Rigin hallinta' tai 'Omni-Rigi', otetaan päälomakkeella bandiksi 24, modeksi SSB ja klikataan rigin komentopainiketta <K>, jolloin rigi siirtyy SSB-modella mainitun alueen alkutaajuudelle. Taajuuskentän on tietysti oltava tyhjä.

*********************************************************************************
QSO -numerointi
Jos syystä tai toisesta on joutunut poistamaan ison joukon QSO'ita esim. duplikaaatteja, numerointi ei enää kulje siististi, vaan välissä on isoja aukkoja eikä QSO -lukumäärää voi katsoa viimeisen QSO'n numeroa vilkaisemalla. Asiat saa kuitenkin helposti järjestykseen kopioimalla tiedot uuteen tyhjään tietokantaan. [F1] ei anna opastavaa neuvoa, koska mikään ohjelman komponentti tai valikkotoiminto ei liity tähän asiaan. Mutta tietoja voi hakea toiminnolla Tietoja -> Neuvoja ja klikkaamalla otsikkoa Index ja kirjoittamalla jonkun asiaa kuvaavan avainsanan kenttään esim. Tieto, jolloin tulee esiin rivi Tietokannan supistus. Neuvot löytää myös kirjaamalla supistus tai tiivistys.

*********************************************************************************
Uusi asetusmuoto
Versiosta 5.2.84 lähtien tallentuvat rigikohtaiset asetukset uudella tavalla loc4.ini -tiedostossa sektioissa [SNGdlg]. 'RigType' kertoo mikä rigi on viimeksi valittu Sarjaportin asetuslomakkeella <OK> painalluksella tai mikä ollut käytössä ennen ohjelman sulkemista. Kunkin rigityypin asetukset ovat merkkijonona. Esimerkki:

[SNGdlg]
RigType=Yaesu FT-2000
IC-CI-V=0_6_4_0_0_0_1_1_70_500_150_12
FT-2000=4_5_4_2_0_0_0_1_25_500_200_12

Kaikki muunlaiset merkinnät ovat entisiä ja tarpeettomia, joskaan eivät mitenkään haitallisia. Merkkijonon 8 ensimmäistä lukua ovat sarjaportin asetuksia: 0 on kyseisen pudotusvalikon ensimmäinen vaihtoehto esim. COM1, 1 on toinen jne.  7. ja 8. luku ovat joko 0 tai 1 tarkoittaen DTR- tai DTR+ sekä RTS- tai RTS+. Seuraavina ovat rigin osoite, jatkuvan luvun frekvenssi, käskyväli ja max virhemäärä.
 

SEKALAISTA

********************************************************************************
SWL-KORTTI
Tehtäessä QSL-kortti sitä pyytäneelle SWL-asemalle kirjataan SWL-asema väliaikaisesti kyseessä olevan QSO:n Manageri-kenttään, jolloin SWL-aseman tunnus kirjautuu QSL-kortin manageriksi ja ohjaa kortin jakelun oikeaan osoitteeseen.

********************************************************************************
ÄÄNITIEDOSTO KÄNNYKKÄÄN
Tee kännykkään oma CQ sähkötyskutsusi! Avaa Editori ja paina F1, niin saat neuvoja! Tai avaa 'Neuvoja' ja sieltä 'Index' sekä syötä hakusanaksi 'Morse'. Ainakin uusiin Nokian puhelimiin voi kopioida Editorilla tehdyn .wav-tiedoston, joka sitten näkyy soittoäänien joukossa.

SQL

Loki5ac SQL-neuvoja

********************************************************************************
SQL -KYSELYT    Ham.fi-wiki SQL-mallit

********************************************************************************
Minulla on tietokanta kasvanut niin, että QSO-luku ylittää 30 000. Miten saisin OH-kusot siirrettyä
toiseksi tietokannaksi, jolloin molemmat olisivat nopeampia käyttää?

- avaa Erikoistoiminnot 'Tietokannan kopiointi' sekä 'SQL-ristikko' (kuva1)
- valitse edellisessä SQL-ristikko -> II Loki5ac
- laita tyhjä tietokanta esim. Data-alihakemistoon ja valitse se 'Anna polku II tietokantaan'
- SQL-ristikossa (jossa näkyy lähdetietokanta) valitse kentäksi 'DXCC', ehdoksi = ja arvoksi Suomen numeron ja CQ-luvun, aivan kuten ne näkyvät tietokantaristikossa eli '224,15'
- klikkaa painiketta  >>  jolloin lausekkeet ilmestyivät ikkunaan muodossa
  SELECT *FROM loc4ac WHERE [DXCC]='224,15';
- klikkaa <Suorita>, jolloin alle ristikkoon jäävät pelkät OH-kusot
- klikkaa lopuksi <Aloita kopiointi>, jolloin OH-kusot kopioituvat tyhjään tietokantaan

Kopioitujen poisto alkuperäisestä tietokannasta toistaiseksi näin (versio 5.3.33.3): (kuva2)
- SQL-ristikossa samat alkuasetukset kuin edellä, mutta sitten otetaan valikosta 'Komennot' lopussa oleva
 'DELETE QSOS', jolloin ikkunaan tulee teksti 'DELETE FROM loc4ac WHERE [DXCC]='224,15';
- <Suorita> hoitaa deletoinnin.
 
********************************************************************************
 

TILASTOT

**********************************************************
WAZ-AWARDI

Suhteellisen mukavasti saa haluamansa valitsemalla Tilastot -
Listaukset - Erikoislistaus ja siirtämällä Kenttävalinnassa vasemmasta
oikeaan ikkunaan esim. DXCC-maa, Asema, Bandi, Mode, Päivä ja klikkaamalla
sen jälkeen <Ikkunakuvaketta> sekä valitsemalla Bandin Merkkijonoksi esim. 14.
Sitten hyväksymällä valinnan <OK> ja panemalla listauksen käyntiin
klikkaamalla <Mustaa kaksoisnuolta>. Esiin tulevat kaikki 14 MHz kusot. Niistä
voi sitten valita mieleisensä rivit hiirellä pitämällä CTRL -nappia alas
painettuna. Valikosta sitten valinta Tulostus - Tiedostoksi. Erottimeksi
voisi ottaa [Tab] kentät taikka puolipiste (Exel). Tuota tiedostoa voi
sitten käyttää printtaamalla sen haluamallaan tavalla. Kts. kuvaa.

 

TOIMINNOT

********************************************************************************
TELNET KLUSTERI

Valitse Toiminnot/ Telnet. Paina <Enter> näppäintä ja kun tulee vastaus 'login' paina taas <Enter> näppäintä. Pane 'Vahti' päälle valitsemalla Toiminnot/ Vahti ja avautuvasta pikku lomakkeelta DXCC-maat, Bandimaat tai Kaikki vihjeet. Oletusarvoisesti vihje tulee sähkötyksellä, mutta Asetus 'Puhevahti' käynnistää puhekoneen, mikäli sellainen on asennettu (lataus Lataussivulla). Vihjeasemasta tulee tiedot päälomakkeelle sekä asematietoja kun valitsee Asetukset/ Asematiedot/ CallBook, HamCall, QRZ, SRAL tai useammankin niistä. Jos rigiohjaus on kunnossa, Asetukset/ Rigin ohjaus vaihtaa rigin vihjeen taajuudelle. Kun haluat lopettaa leikin tai koettaa toista klusteria, sulje Vahti klikkaamalla rasti pois toiminnosta 'Vahti' ja klikkaa <Katkaise> .

*********************************************************************************
KELIT JA VUODENAJAT

Toiminnolla 'Tilastot/ Kartat/ Yhteydet' voi vertailla eri vuosien/vuodenaikojen QSO-tuloksia. Valitaan bandiryhmä, kartta ja aikaväli, rastitetaan 'Myös maapositiot mukaan', jolloin kaikki kusot tulevat mukaan, ei pelkästään ne, joissa lokaattori kirjattuna. Valitaan sopiva väri, tässä tapauksessa ehkä punainen. Jos aiotaan tulostaa kartta paperille, Eurooppa, Maailma sekä Suuri koko mahtunevat A4-arkille.

********************************************************************************
REKISTERÖITYMINEN

Jos vanha koodi pääsee katoamaan tai on kyse uudesta, niin rekisteröinnin voi suorittaa netin kautta. Sivulla http://koti.mbnet.fi/majokin/mbdown.htm  on ensimmäisen lomakkeen alaosassa linkki 'Tee rekisteröinti'. Ohjelma laskee tunnuksen mukaisen koodin ja lähettää sen annettuun osoitteeseen. Huomaa, että jos varmuuskopihakemistosta saat tiedoston loc4.ini niin siirtämällä sen ohjelmahakemisoon tuo Omat tiedot jälleen takaisin eikä rekisteröintiä tarvitse tehdä.

********************************************************************************
Päälomakkeen haut merkkijonojen mukaan ja peruskutsulla eivät tuota tulosta. Esim. OH2 haku antaa vain yhden kuson.

 Muistitko klikata <Etsinnöt> ja painaa tarvittaessa nappia <Tyhjennä>?

Loki5ac kaatuu uuden version tarkistukseen, saa pääikkunan ladattua ja näyttää käyttövalmiilta, ei auta kuin prosessin väkisin lopetus.

Olisko kyse siitä, että ohjelma ei varsinaisesti 'kaadu', vaan on jonkun aikaa varattuna? Systeemi toimii nimittäin siten, että
1 - avattaessa ohjelma se pyrkii käymään netissä katsomassa olisko uutta versiota. Jos kuitenkin loc4.ini -tiedostossa asetus Show = Version. ei tätä yhteydenottoa tehdä.
2 - jos yhteyttä ei silloin ole, ohjelma on 'tukossa' kunnes uskoo, ettei nettiin päästä ja vapautuu käyttöön. Tähän voi mennä minuutti, pari.
3 - jos nettiin päästään ja löytyy uusi versio, avautuu lomake 'Loki5ac uusi versio' ja loc4.ini -tiedostoon tehdään asetus  Show=   sama versio kuin Version =  joten uudesta versiosta ei ilmoiteta kuin kerran.

TULOSTUKSET

*******************************************************************************
ChkQsl.txt


Minua edelleen oudoksuttaa se ruutu, jossa tehdään tiedosto QslChk.txt ja se sitten tallentaa aina edellisen päälle luettelon korteista. Mikä tarkoitus sillä on? Minulle se on ainoastaan ylimääräinen riesa.

Tiedosto, joka sisältää ne rivit, jotka äskeisessä tulostuksessa olivat Lähetettävien listalla, tallentuu jos varta vasten otta valikosta ´Tiedosto -> Tallenna´ tai klikkaa <Ok>. Ideana on, että jos korttien lähetetyiksi merkkaaminen jotenkin epäonnistuu, se voidaan tehdä myöhemmin lataamalla tuo tiedosto ja klikkaamalla <Ok>. Koko tulostus voidaan ottaa uusiksi jos otetaan valikko ´Palauta lähetettäviin´.

********************************************************************************
TULOSTUSVAIKEUKSIA

Aloitusrivi, Marginaalirivi ja 2.sarake määräävät kortin paikan arkilla. Kts. kuvia Vaakatulostus ja Pystytulostus. Jos marginaaliriviä muutetaan, pitää 2.sarakkeen arvoa muuttaa samalla luvulla.
 

*********************************************************************************
PDF-PRINTTERI

Löytyi 'PDF reDirect' printteri, joka kooltaan 3 Mt eli ei turhan iso. Tulostaa fontit hyvin eikä esittele mainoksia. Soveltuu esim. korttitulostuksen testauksiin. Asennus helppo, ja sen jälkeen löytyy Windowsin tulostuslomakkeelta. Tulostuksessa vain annettava syntyvälle tiedostolle nimi ja valittava kansio.
http://www.aptrio.com/Business/Applications/pdf-redirect-download-11515.html
http://www.topshareware.com/PDF-reDirect-download-7757.htm
http://www.exp-systems.com/PDFreDirect/
 

********************************************************************************
GENEERINEN PRINTTERI

eli tulostus tiedostoon. Valitse Ohjauspaneelista 'Tulostimet ja faksit' 'Lisää printteri' ja 'Paikallinen printteri' ilman muita rastituksia sekä valitse sitten kohdasta 'Käytä seuraavaa porttia' rivi 'Tiedosto' ja tällöin avautuvasta listasta 'Geneerinen tulostin/ Vain tekstiä' eli 'Text Only'. Kysymykseen 'Asetetaanko oletustulostimeksi' ilman
muuta 'ei'.

********************************************************************************
Miten testaan tulosteita?

Kannattaa tulostella vanhojen arkkien kääntöpuolelle. Tarra-arkeille vasta lopullinen tulostus. Paperia voi säästää tulostamalla PDF -tiedostoksi tai tekstitiedostoksi. Kumpaankin tarvitaan oma tulostin. Edellisen saa helposti seuraavista linkeistä:
http://www.aptrio.com/Business/Applications/pdf-redirect-download-11515.html http://www.topshareware.com/PDF-reDirect-download-7757.htm
Myös doPDF näyttää toimivan mukavasti.
Asennuksen jälkeen Windowsin tulostuslomakkeelta löytyy uusi PDF-printteri muiden tulostimien joukosta. Katso myös edellä oleva GENEERINEN PRINTTERI.

****************************************************************************
LASERJET TULOSTUSONGELMIA

Tervehdys,
             tässä pari tulostusongelmaa:


1. Arkille ei tule mitään Laserjetilla ja 300x300 DPI:llä Loki5ac:n
korttitulostuksessa.
2. Korttien välissä on jopa 10 sekuntia normaalia pidempi tauko (ainakin
Laserjet 5L:llä, luultavasti kaikki muutkin halpistulostimet (=lite-mallit), jotka käyttää kuitenkin PCL5e:ä)
3. Tulostuksen aloitus kestää 15 sekuntia turhan kauan

Ratkaisut:
1. Tarkista fonttien värit; jostain syystä esim. #404040 (harmaa) aiheuttaa ettei tule mitään korteille Laserjetilla. Tämä asetus oli säästämässä mustesuihkun mustetta, ja nopeuttamassa kiiltäväpintaisella kortilla värien kuivumista.
2. Kokeile eri fontteja: ainakin MS Sans Serif aiheutti turhaa lisäviivettä, mutta Tahoma toimi. Luultavasti kannattaa tarkistaa mitä fontteja tulostin tukee ja toimia sen mukaan.
3. Windows 2000 SP4:ssä ja XP SP2:ssa on rekisterissä 15 sekunnin tauko
jotain odottelua varten. Tämän voi pienentää kolmeen sekuntiin. Ohje löytyy osoitteesta:
<http://www.resortdata.com/customers/Knowledge/KB-DOS/K000036.htm>
Siinä muokataan rekisteriä, joten kannattaa olla varovainen tai jättää tekemättä jos epäilee onnistumista.
Toivotaan että näistä on joillekin muill - Terveisin Heikki

Täällä kävi juuri päinvastoin.  600x600 piti vaihtaa 300x300:ksi ja muuten
oletusarvot.  Näin sattuu kaikki kohdalleen tarra-arkilla.
- Jari-Pekka

Hyvä että selvisi. Ohjelma haistaa normaalisti mikä on printterin dpi. Jostakin syystä se ei kaikissa lasereissa sitä tee.

tai asennus

< <

*********************************************************************************
PORTABLE LOKI5AC eli  'TAVALLINEN' ASENNUS

Loki5ac voidaan ottaa käyttöön Järjestelmänkäyttäjänä ns. portable -ohjelmana tekemällä ensiasennuksen tiedostosta loc5genral.exe tai jos asennus on tehty normaalisti, niin muuttamalla toiminnon 'tavallisen' malliseksi valitsemalla Toiminnot | Editori | Muuta | Portaabeliksi. Tällöin ohjelma lukee asetustiedostot loc4.ini ja user5.ini ohjelmakansiosta C:Program Files\Hamlok\LokiAc sekä tietokannan edellisen alikansiosta 'Data'. Huomaa, että jos viimeksi käytetyt asennustiedostot ja tietokanta ovat kansiossa c:\Documents and Settings\....\Application Data\Hamlok\LokiAc, niin ne on siirrettävä ennen käyttöä uuteen paikkaansa.

Toinen, helppokäyttöisempi vaihtoehto on tehdä portaabeliasennus ja kopioida entiset asetustiedostot uuteeen kansioon C:\Ohjelmat\Loki5ac tai vielä paremmin D:\Ohjelmat\Loki5ac samalla kuin kopioidaan tietokanta sen alikansioon Data. Jälkimmäinen on siinä mielessä parempi, että käyttöjärjestelmän mennessä solmuun, jolloin koko C-levy menee uusiksi, D-levyn ohjelmat ja tiedostot säilyvät.

*********************************************************************************
Onko jostakin mahdollista muuttaa nuo niin ettei ohjelma kirjoittaisi C:lle mitään?

Kyllä, asentamalla koko ohjelman vaikkapa D: osioon ja valitsemalla TAVALLISEN asennuksen.

Itselleni tuli heti ja ainoana asiana mieleen se, mitä tiedostoja (vanhoja) voi turvallisesti poistaa ja mihin ei saa koskea?

No ainakin ne QslChk.txt tiedostot ja kaikki missä lukee beta, sitten AcPac.exe, LocUpdate5.exe, Kiitos.txt, Qsltex.txt eivät enää ole käytössä. Kaikki zip-tiedostot voi poistaa, joskin tulevat aina päivityksissä uudelleen.
 

Poistin vanhan asennuksen ja tein uuden. Mitään tietokantaa ei uusi ohjelma tunnu löytävän.

Ohjelmahan avaa tiedostojen avaus lomakkeen, jossa tietokantaa voi etsiä. Tämän jälkeen on muistettava käydä klikkaamassa <Tallenna/Avaa> Polkuasetuslehdellä, jonne pääsee Asetukset -> Asetuslomake -> Polkuasetukset.


VARMUUSKOPIOT

**********************************************************
VARMUUSKOPIOT

Kerran on ilmoitettu parista varsin ikävästä asiasta:
Tapaus A: Amatööriveli oli määritellyt varmuuskopiot tulemaan, mutta C:
eli systeemilevylle. Sitten tuli joku häiriö ja käyttis piti asentaa uudestaan.
Puolen vuoden QSO't ja varmuuskopiot katosivat sen sileän tien eikä niitä
paperillakaan ollut.
Tapaus B: Nyt oli kopiot ohjattu D: osioon, mutta kun koko kiintolevy
meni kelvottomaksi, puolen vuoden menestyksekkään DX-työskentelyn
tulokset olivat mennyttä. Paperillakaan ei ollut mitään.
Tapaus C: kun 10 vuotta sitten itse naputtelin paperilokiani tietokoneelle
otin viikon välein varmuuskopion. Sitten seitsemäntenä päivänä tapahtui
jotakin, ja viikon aherruksen tulos oli kadonnut. Jouduin tekemään työn
uudelleen, ja tapahtuma harmitti todella seitsemän tallennuspäivän aikana.

Opetus:  ota päivittäin varmuuskopio tietokannastasi klikkaamalla
<diskettikuvaketta> tai määrää asetuksissa ohjelma tekemään sen esim. 'Päivä + Viikko'.
Ei systeemilevylle C: vaan jonnekin muualle:
- toiselle kiintolevylle tai toiseen osioon (D:) jos sellainen on koneessa
- USB -muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle
- ei haittaa vaikka aika ajoin myös CD-levylle
Kopion paikka määritellään Polkuasetuslehdellä 'Tietokannan varmuuskopio'.

Jos kansiossa on eri tyyppisiä varmuuskopioita, ne ovat siellä vähän sikin sokin,
mutta kun Resurssienhallinnassa (Explorer) klikkaa sarakkeen 'Muokattu' (Date modified)
otsikkoa, tiedostot tulevat aikajärjestykseen.  Järjestyksen voi vaihtaa laskevasta
nousevaksi ja päin vastoin klikkaamalla otsikkonappulaa. Toiminto vielä helpottuu,
jos vetää sarakkeen 'Muokattu', otsikkonappulasta kiinni pitäen, heti toiseksi
Nimi (Name) -sarakkeen viereen.

**********************************************************
 

World Logbook eli LoTW

*******************************************************************************
LoTW


ARRL:n vuonna 2003 aloittama QSO'iden hyväksyminen atk-tiedostojen avulla tarvitsematta lähettää kortteja hyväksyttäviksi on yleistynyt USA:ssa, mutta jäänyt mm. meillä aika lailla harvinaiseksi toiminnaksi. Hyvänä esimerkkinä on koemielessä sinne lähettämäni 700 QSO'n ADIF-tiedosto vuosilta 1993-2004, joista olen saanut hyväksytyksi 10 kpl ja niistä 2 suomalaisen aseman kanssa pidettyjä! LogTW -palvelu ilmoittaakin, että "LoTW is used for awards only. It is not a backup for your data, it is not an archive, it is not your log. Because it is an awards service only extra data such as names, QTH and RST are stripped from the file before uploading. Awards confirmation requires Call of station worked, date and time (+/- 30 minutes), band (Freq is converted to band) and mode".

Eli vapaasti käännettynä "palvelua käytetään vain ARRLin awardeja varten. Kyse ei ole lokisi varmuuskopiosta eikä se ole arkisto eikä lokisi. Tämän vuoksi siitä on riisuttu pois turhat kentät kuten QTH ja RST. QSO'n hyväksymiseen vaaditaan asematunnus, päivä ja aika 30 minuutin tarkkuudella, bandi ja mode."

Palvelu voi olla erittäin hyödyllinen peditioiden käytössä ja tosimielessä kaikkia DXCC-maita metsastävien apuna, mutta on mielestäni liian mutkikas ja hankala tavallisen amatöörin käyttöön. Seuraavat ohjeet olen laatinut lähinnä selvittämään, miten siinä käytettävät tiedostot saa tehtyä ja tulkittua Loki5ac ohjelmaa käytettäessä. Olen monessa kohdassa saanut suurta apua aikoinaan RA -lehdessä olleesta Risto Lundin artikkelista. Olen itse kerännyt sertifikaatit kaikista mahdollisisista maista, joissa olen vorkkinut, jotta oppisin tämän mutkikkaan järjestelmän. Kävi ilmi, että yhdellä henkilöllä voi olla vain 10 eri tunnusta, niinpä itselläni 11. eli Gibraltar vaati läpi mennäkseen LoTW ylempien 'viranomaisten' hyväksymisen.

ADIF tiedosto Loki5ac ohjelmalla

- Loki5ac ohjelmassa avataan Erikoistoiminto 'Lokin kopiointi ADIF/Teksti-muotoon'.
Rastitetaan ruutu LoTW, jolloin tarvittavat kentät, Valinta 'Oma kutsu', Pvm muoto 'vuosi-kk-pv', Aikamuoto 'hhmm' ja Aikajärjestys menevät kohdalleen. 'Oma asema' -kenttään ilmestyy päälomakkeen QSL-lehdeltä siellä oleva oma asema. Sitä voidaan muuttaa, jos on tarpeen. 'Merkitään LoTW lähetetyksi' voidaan rastittaa, mutta ajo voidaan myös jälkikäteen ajaa uudelleen ja teettää merkinnät silloin, ensimmäisen 'koeajon' jälkeen.

Klikataan alareunan pistenappulaa ja valitaan paikka, jonne syntyvä adi-tiedosto halutaan esim. C:\LoTW (itse käytin D-osiota eli D:\LoTW). Ja tiedoston nimeksi esim. 'OH2KXO_Home.adi' kotiaseman ollessa kyseessä tai 'OH2KXO_Italy.adi', jos on vorkkinut Italiasta käsin. Tiedoston polku ilmestyy 'Tallennetaan tiedostoksi' -kenttään. Lopuksi painetaan <OK>.

Sertifikaatin hankinta

Linkin http://www.arrl.org/lotw/#download kautta päästään lataamaan tiedosto tqsl-111.exe, joka asentuu käynnistämällä ja luo pikku ohjelmat TQSLCert ja TQSL.
- Avataan ohjelma TQSLCert ja siinä File -> New Certificate Request
- This will create a new certificate request file. Klikataan <Next>
- Avautuu lomake, jossa annetaan oma Call sign: OH2KXO ja DXCC entity: FINLAND. Kohtiin QSO begin date ja QSO end date annetaan päivämäärät, joiden välisenä aikana tällä tunnuksella on vorkittu, esim. 1993-11-1 sekä 2009-7-15. Jälleen <Next>
- Avautuu osoitekaavake, joka täytetään (seuraavilla kerroilla se on jo valmiina). State -kenttä jätetään tyhjäksi. <Next>
- Your email address: oh2kxo@sral.fi <Next>
- Password kyselyt voi jättää väliin, joskin sellaisen avulla voi suojella tietojaan. <Next>
- Sign request: valitaan * Unsigned. (Lisätunnusten haussa puolestaan *Signed).
- Avautuu Save request. Siinä on valmiina File name: OH2KXO.tq5 sekä Save as type: tQSL Cert Request files (*.tq5)
- <Save> tallentaa tiedoston OH2KXO.tq5 samaan kansioon D:\LoTW.

- tQSLCert lomake ilmoittaa: You may now send your new certificate request (D:\LoTW\OH2KXO.tq5) to: lotw-logs@arrl.org or see https://www.arrl.org/lotw/

Eli tiedosto OH2KXO.tq5 pitäisi lähettää mainittuun osoitteeseen liitteenä tai tutkia asiaan liittyvää nettisivua.
- Tässä vaiheessa pitäisi skannata passin kuvasivu tai kenties ajokortti sekä voimassa oleva radioamatöörilupa (Cept) tai ensimmäinen lupa, jossa tunnus on myönnetty ja lähettää ne viestin liitteenä edellä mainittuun osoitteeseen, kenties tuon .tq5 tiedoston kera.

ADIF –tiedoston lähetys

- Viesti LoTW Certifcate tulee aika pian, jossa mukana tiedosto OH2KXO.tq6, joka tallennetaan hakemistoon D:LoTW sekä tärkeät tiedot Username: oh2kxo sekä Password eli salasana. Tämän jälkeen saadaan sertifikaatti voimaan tuplaklikkaamalla tiedostoa OH2KXO.tq6
- Avataan TQSLCert ja klikataan asematunnusta sekä avataan File -> Load Certificate File
- Select type of certificate file to load ja valitaan TQSL (.tq6) ja <Next>
- Valitaan avattava tiedosto OH2KXO.tq6 <Open>

- Käynnistetään ohjelma TQSL ja sen valikosta File avataan Sign existing ADIF or Cabrillo file
- Select Station Location for Signing
valitaan OH2KXO_Home <OK> Huom. tätä käytetään aina uusiakin tunnuksia kirjattaessa!
- Select file to sign
OH2KXO.adi Klikataan <Open> ja sitten <Save>
jolloin avautuu mukavalta näyttävä pikku lomake (kts. alempana Toisen aseman lähetyksen yhteydessä).
Sen jälkeen avautuvassa lomakkeessa sanotaan, että sekä Start Date että End Date voidaan täyttää tai jättää tyhjiksi. Klikataan <OK>, jolloin ohjelma konvertoi tiedoston tehden siitä .tq8 -tiedoston, josta tulee ilahduttava ilmoitus:
OH2KXO.tq8 is ready to be emailed or uploaded
- Kun tuo lohdullinen ilmoitus tulee mennään sivulle https://www.arrl.org/lotw/ , jossa kirjaudutaan sisään antamalla Username ja Password.
- File to upload < > [Browse]
klikataan [Browse] ja valitaan omasta koneesta D:\LoTW tiedosto OH2KXO.tq8 ja klikataan [Upload], jolloin tiedosto menee perille ilman sen kummempia ilmoituksia. Sitten vaan jäädään odottelemaan ennen kuin mennään ja kirjaudutaan LoTW sivulle katsomaan tuloksia.

Huomaa että mode pitää olla ADIF hyväksytyssä muodossa. Sivulla http://www.eqsl.cc/qslcard/adifcontentspecs.cfm  on taulukko Modes, jossa vasemmalla puolella ovat kelvolliset modet. Bandit ovat puolestaan seuraavassa taulukossa Bands.

LoTW antaa puolestaan seuraavan ohjeen edellisiin:

Open TQSL
Select FILE - PREFERENCES - ADIF MODES
Click the ADD button on right.
In the mode window enter the mode as it is expressed in your logging
program.
Use the drop down menu to select the mode that you want it to represent.
(Data, PSK31, etc)
Click OK - Click OK
Now you can sign the log and upload the TQ8 file.
 


Toisen aseman sertifikaatti
 

Uuden ZB2-sertifikaatin haku lopuillaan. Keskeneräisten edessä 'ajokielto', hyväksytyissä vihreä merkki. Perustunnus valittuna.


Vastaavasti seuraavien tunnusten kohdalla menetellään aika lailla samalla tavalla:
- Loki5ac ohjelmassa ajetaan tunnuksen I/OH2KXO/M osalta Italiassa käydessä pidetyistä QSO'ista oma adi-tiedosto OH2KXO_Italy.adi.
- Hankitaan sertifikaatti TQSLCert ohjelmalla
- Klikataan siniseksi OH2KXO - FINLAND (kaikkia uusia tunnuksia haettaessa)
- Valitaan File -> New Certificate Request
- Call sign: I/OH2KXO/M ja DXCC entity: ITALY
- QSO begin date ja QSO end date löytyvät tiedoston OH2KXO_Italy.adi tiedoston alusta
- Avautuu osoitekaavake, joka täytetään (seuraavilla kerroilla se on jo valmiina). State -kenttä jätetään tyhjäksi. <Next>
- Your email address: oh2kxo@sral.fi <Next>
- Password kyselyt voi jättää väliin, joskin sellaisen avulla voi suojella tietojaan. <Next>
- Sign request: valitaan * Signed. (Lisätunnusten haussa puolestaan *Unsigned).
- Alla olevasta listasta on valittava peruskutsu eli OH2KXO - FINLAND
- Tallennetaan I_OH2KXO_M.tq5 kansioon D:\LoTW
- You may now send I_OH2KXO_M.tq5 to lotw-logs@arrl.org jonne siis tuo uusi hakemistoon D:\LoTW ilmestynyt tiedosto oheisliitteenä lähetetään. Subject (Aihe) kohtaan vaikka I_OH2KXO_M Certificate eikä mitään muuta tekstiä. Ellei tiedosto löydy mainitusta paikasta, niin on hyvä muistaa, että ohjelma pyrkii tallentelemaan tiedostoja My Documents hakemistoon.


Toisen aseman ADIF –tiedoston lähetys

- Viesti LoTW Certifcate tulee, jossa mukana I_OH2KXO_M.tq6, joka tallennetaan hakemistoon D:\LoTW. Username ja Password ovat samoja kuin ennen. Tämän jälkeen saadaan sertifikaatti voimaan tuplaklikkaamalla tiedostoa OH2KXO.tq6
- Avataan TQSLCert ja klikataan 'toisen aseman' asematunnusta sekä avataan File -> Load Certificate File
- Select type of certificate file to load ja valitaan TQSL (.tq6) ja <Next>
- Valitaan avattava tiedosto OH2KXO.tq6 <Open>

- Käynnistetään ohjelma TQSL ja sen valikosta File avataan Sign existing ADIF or Cabrillo file
- Select Station Location for Signing
     valitaan OH2KXO_Home Huom. tärkeä! Tätä käytetään uusia asemia kirjattaessa. Ja <OK>
- Select file to sign
     OH2KXO-Italy.adi <Open> ja <Save>
jolloin avautuu mukavalta näyttävä pikku lomake   -->>>
Sen jälkeen avautuvassa toisessa lomakkeessa sanotaan, että sekä Start Date että End Date voidaan täyttää tai jättää tyhjiksi. Klikataan <OK>, jolloin ohjelma konvertoi tiedoston tehden siitä .tq8 -tiedoston, josta tulee ilahduttava ilmoitus:

  OH2KXO_Italy.tq8 is ready to be emailed or uploaded

- Mennään taas sivulle https://www.arrl.org/lotw/ , jossa kirjaudutaan sisään.
- File to upload < > [Browse]
klikataan [Browse] ja valitaan omasta koneesta D:\LoTW tiedosto OH2KXO_Italy.tq8
ja klikataan [Upload]. Ja taas jäädään odottelemaan ja välillä tarkistamaan samalle sivulle olisiko tiedossa hyviä uutisia.

Jos parhaista yrityksistä huolimatta ohjelman TQSLCert auetessa asemanimen edessä on ‘Ajo kielletty’ virhemerkki, eikä sertifiointi muuten onnistu, se on pakko deletoida hiiren oikealla näppiksellä tulevasta valikosta ja aloittaa taas alusta. Katso alla oleva selostus tapauksesta. Toinen asia, joka on hyvä muistaa on, että jos vastaan tulee kohta Location: niin siihen tulee joko Home tai tilanteeseen sopiva muu paikka kuten Italy. Kolmas outo asia on se, että eräissä ohjeissa kielletään deletoimasta virheriviä!


Virhetilanteet

Kuitenkin olen saanut LoTW -infosta seuraavan viestin koskien 'liikennemerkkitunnuksen' jälkeistä vikailmoitusta, johon sertifiointi toistuvasti pysähtyi, silloin kun tunnuksia oli vain yksi ja ainoa eli ensimmäinen 'Home'.

1. Delete any and all TQ5, TQ6 and TQ8 files in your folders.
Poista kaikki vanhat .tq5, .tq6, .tq8 tiedostot kansiosta

2. Download the most current Trusted QSL software. <<http://www.arrl.org/lotw/download.html >> (copy and paste this URL in your browser)
Lataa tuorein TQSL ohjelma - tqsl-111.exe oli tuorein 21.7.2009

3. Open TQSL CERT
Avaa TQSLCert

4. Delete any lines with a callsign. .
Deletoi joka rivi, jossa asematunnus

5. In the menu bar select FILE - NEW CERTIFICATE REQUEST
Avaa File -> New Certificate Request

6. Request a new UNSIGNED certificate for your call
Hae uutta Unsigned sertifikaattia tunnuksellesi

* For the BEGIN DATE use the date which you received this callsign.
QSO begin date käytä päivää jolloin sait tunnuksen (eli jolloin aloitit tällä tunnuksella)

* DO NOT use the default date of 1945-11-01.
Älä käytä oletuspäivää 1945-11-01

* DO NOT use an end date.
Alä käytä lopetuspäivää QSO end date

* DO NOT use a password.
Älä käytä salasanaa

7. On the last window you will be asked to SIGN or UNSIGNED the
certificate request. Because this is a PRIMARY CALLSIGN the request
will be UNSIGNED.
Viimeisessä ikkunassa valitse Sign request: Unsigned koska kyseessä ensimmäinen tunnuksesi

8. Make sure the UNSIGNED BUTTON IS CHECKED
Varmistu siitä että Unsigned on valittuna

9. Save the TQ5 file to your folder.
Tallenna .tq tiedosto kansioosi

10. e-Mail to me the TQ5 file that you saved.
Postita minulle tuo tiedosto

11. Stand by for your TQ6.
??

Kun virheellinen tunnus oli I/OH2KXO/M poikkesin näistä ohjeista sikäli, että
1 Deletoin vain Italiaa koskevat .tq5, .tq6 ja .tq8 tiedostot
2 Deletoin vain sen rivin, jossa Italian tunnukseni
3 Sign request: *Signed koska kyseessä ei ensimmäinen Home –tunnus.
 


Takaisin alkuun   

Takaisin kotisivulle