<23.05.2013 >


Takaisin kotisivulle
Loki5ac ominaisuudet
Loki5ac päivitys
Niksinurkka
Vekkari3
Memori

Hamloki uutisia

23.05.2013

Virhe Dxcc4.txt -tiedostossa esti muutaman päivän ajan Telnet Vahdin käytön. Nyt näyuttäisi jo toimivan kuten ennenkin.


15.05.2013

Deleted -maiden osalta sittenkin tultu seuraavaan ratkaisuun: Annetaan tietokantojen olla rauhassa ja samoin deleted-maiden. Mutta jos tulee tarve lähettää tietokantaa johonkin seuraavista kohteista LoTW, DXA, SRAL, niin sehän tapahtuu Erikoistoiminnolla Tietokannan koopiointi ADIF/LoTW/Teksti -muotoon..  Uudessa testiversiossa 5.3.41.1 on kyseisellä toimintolomakkeella rastitus 'Delet. maanumeron korjaus'. Kun se on päällä niin syntyvissä ADIF, LoTW ja Tekstitiedostoissa mahdollinen nelinumeroinen deleted-maan numero vaihdetaan ns. originaalinumeroksi.
Edellä kuvatulla tavalla lähetetyissä QSO:issa niiden Memossa on merkki, josta käy ilmi minne on lähetetty (DXA, SRAL jne) aivan kuiten LoTW -lähetyksiin tulee. Niiden avulla lähettäja voi tietää mitkä QSO:t on jo lähetetty ja mitkä eivät. Ja ne estävät jo kerran lähetetyn QSO:n tulostumasta uuteen ADIF-tiedostoon.
QSO-tulostus näyttää normaalit QSO:t kuten ennen, mutta jos 'Vain deleted-maat' on asetuksissa valittuna, niin näkyvät vain deleted-maat. Mikäli sellaisen pvm verrattuna deletointi-pvm ei ole kohdallaan, tulee rivin loppuun merkki #.  

09.04.2013

Parannettu toimintoa Tilastot -> Listaukset -> QSO-tulostus. Asetuksista valitaan ensin 'Vain Deleted-maat'. Maan oikea alkuperäinen numero tulee vanhan 1000-luvun perään, ja QSO-päivän viereen tulee deletointipäivä.

KOSOVO -sekaannus, jossa syyskuussa Cty.dat mukaan silloinen Z6 (Serbia) muutettu Kosovoksi. Kun ARRL:n listalta ei vielä maaliskuussa Kosovoa löytynyt, muutin 17.3  Dxcc4.txt-tiedoston tiedot entisiksi, siis Z6 Serbiaksi. Siitä aiheutui harmeja, Z6 kirjauksista ei enää välttämättä löytynyt maamerkintää. Uusin ratkaisu on tänään vaihdettu Dxcc4.txt, jossa on valittavissa molemmat asetukset, Z6 on sekä Serbia että Kosovo.
- Jos maamerkintä puuttuu, toimi seuraavasti: klikkaa kyseinen QSO päälomakkeelle. Jos tapauksia on useita on viisainta avata QSO-ristikko (päälomakkeen ylärivin ensimmäinen painike) ja kirjoittaa 'Tunnus' -kenttään Z6, jolloin kaikki kyseiset QSO:t tulevat näkyviin ja ovat sieltä klikattavissa päälomakkeelle. Tällöin tulee yleensä ilmoitus 'Dxcc puuttuu'. Nyt avataan Dxcc-maiden lista Maapallo-kuvakkeen avulla (viides vasemmalta) ja sieltä klikataan oikea maa (joko Serbia tai Kosovo) ja tiedot tallennetaan 'Tallenna' painikkeella.
- Entinen kirjaus voidaan vaihtaa toiseksi yllä kuvatulla tavalla eli valitsemalla toinen maa.
- Tässä siis jätetään käyttäjän itse päätettäväksi kumpi on oikea maa. PJ -maiden kohdalla saattaa olla vastaavan lainen tilanne, ja maan vaihto on mahdollinen yllä kuvatulla tavalla.

- Ohjelman teon alkuvaiheissa (1990-luvun jälkipuoliskolla) näin ARRL:n Deletoidut maat -listan ja lisäsin tiedot Dxcc4-tiedostooni sen loppuun. Muistini mukaan ne oli numeroitu järjestyksessä rivinumeroina 1-58 Kun en ollut varma siitä käytetäänkö niiden maanumeroita mahdollisesti uudelleen laitoin ne kaavan maanumero = järjestysnro + 1000 mukaisesti. Olisi pitänyt käyttää kaavaa maanumero = alkuperäinen maanro + 1000 tai vielä paremmin säilyttää alkuperäinen maanumero, mutta jollakin lisämerkinnällä erottaa deletoitu maa muista.
- Painike Dxcc-maat avaa normaalisti aktiivit maat, mutta jos Asetuksissa on rastitettuna 'Vain Deleted-maat' saadaan esiin deletoidut maat eli jos halutaan editoida deletoitujen maiden QSO:ita, sekin onnistuu näin.

- Deletoitujen maiden ongelmaan (alkuperäinen numero ei näkyvissä) olisi ratkaisu: muutetaan Dxcc4-tiedosto niin, että deletoidut maat ovat alkuperäisellä numerollaan ja rivin lopussa on jokin erikoismerkki tai 'deleted' sana. Mutta samalla kun se otetaan käytöön jokaisen käyttäjän pitäisi erityisellä alitoiminnolla korjata tietokantaansa niin, että alkuperäinen numero tulisi deletoitujen maiden QSO:issa nykyisen numeron (järjestysnro + 1000) tilalle.
  
 

26.12.2012

Uusi Loki5ac versio 5.3.40.2, jossa korjattu
 - Jonkin aikaa esiintynyt harmillinen virhe: nettiin jäänyt vanhan version ilmoitus, jolloin ohjelmaa avattaessa tullut aina sama päivityskehoitus (kehoitus tulee kun uusi versio on erilainen kuin vanha, ei siis välttämättä suurempi numero kuin ennen).
 - Bandi 70 Mhz puuttunut Lokaattoritilastosta, lisätty
 - Päivä voidaan antaa Kalenterin kautta
 - Asetuksissa 'Tarkistusilmoitus' muutettu muotoon 'Tallennuksen tarkistus'
 

15.08.2012

Uusi Loki5ac versio 5.3.39.8, jossa korjattu ilmoitus Uusi ruutu muotoon Uusi bandiruutu. Että jo tähänkin asti kyse on ollu bandiruudusta on käynyt ilmi esim. toiminnosta 'Tilastot/Listaukset/Lokaattoriruudut'.

28.07.2012

Mikäli halutaan tallentaa kuntien/kylien sijasta kansallispuistoja, se onnistuu kirjaamalla ne Alue -kenttään esim. muodossa OHFF-123. Ohjelma kyllä tallennuksessa ainakin kotimaisten kohteiden osalta herjaa, että 'Kunta virheellinen' mutta tallentaa silti. Saavutuksia voi tutkia toiminnolla Tilastot - Erikoislistaukset valitsemalla kentiksi esim. Alue, Asema, Bandi, Mode ja klikkaamalla oikean yläkulman mustaa kaksoisnuolta. Kts. esimerkkikuva.
 

25.06.2012

QSL-korttien Erikoistulostuksia selvennetty tekstein. Uusi versio on 5.3.39.6. Tässä yhteydessä kerrottakoon pikku selvennys: kun päälomakkeen ristikosta klikkaa vanhan QSO:n esiin niin Näytä/Muuta -moodi tulee esiin sinisellä pohjalla ja mahdollinen 'Nykyaika' rastitus inaktivoituu eli tulee harmaaksi. Eli vanhan QSO:n aika säilyy. Jos taas klikataan QSO-ristikosta, niin 'Näytä/Muuta' -moodi jää vaillinaiseksi (sinistä pohjaa ei tule), jolloin 'Nykyaika' -määritystä ei muuteta. Moodi saadaan muutettua klikkaamalla päälomakkeen painiketta <Näytä/Muuta>.
 

11.03.2012

Pikakirjaus-toimintoa parannettu:  q = QSL ei,  qs = QSL saatu,  ql = QSL lähetetty, qsl = QSL saatu ja lähetetty. Tämä merkintä pitäisi kirjata ennen ns. etumerkkikirjauksia (< > #). Rastitusta 'Sama päivä' voidaan muuttaa näppäimellä [F6], joten hiirtä ei tarvitse käyttää (Loki5ac versio     5.3.39.2).
 

01.02.2012

Loki5ac -ohjelmassa häiriö: 'Rigin hallinta päälle/ pois' ei ole toiminut. Korjattu versio jo jakelussa.

OHtieto3 toiminto poistettu asetusten vastaisena. Sen tietokanta olisi vaatinut kaikkien siinä olevien hyväksynnän, mikä olisi aiheuttanut kohtuuttoman vaativan tehtävän: kyselyn lähettämisen monelle tuhannelle henkilölle. Ohtieto3 -tietokantaa hoitavat ovat olettaneet, että SRAL -sivulta löytyvät amatöörit voisivat ilman muuta olla myös ohtieto3 -tietokannassa etenkin kun kyseinen tietokanta alun perin 2000-luvun alussa on otettu käyttöön yhteistyössä SRAL:n kanssa.
 

06.01.2012  Loki5ac versio 5.3.38.4

Viimeksi on ollut tapeetilla E-kortti. Siinä on leveä kenttä, jonka otsikkona Kuva. Ohje kertoo, että siihen olisi kirjattava kuvan nimi kokonaisuudessaan esim. oh2kxo.jpg . Ellei tuo tiedostotarkennin tule järjestelmässä esiin, on tehtävä pikku asetuksen muutos: Resurssienhallinta -> Työkalut -> Kansion asetukset -> Näkymä (View) ja siellä pois rasti riviltä Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tarkennukset (extensions). Sen jälkeen <Käytä> ja <Käytä kansioissa> sekä <OK>. Kun en ole täysin varma suomenkielisen Windowsversion termeistä, suluissa ovat alkuperäiset nimet.

Kun sitten klikataan <Tee E-kortti>, niin Html-hakemistoon syntyy html-tiedosto, jossa kortin tiedot. Sitä tuplaklikattaessa kortti kuvineen tulee näkyviin. Edellytyksenä on, että samassa hakemistossa on myös kuva. Kortti syntyy 'virallisessa' asennuksessa hakemistoon ..Dokumentit\Hamlok\LokiAc\Html, jonne siis oma kuva olisi etukäteen sijoitettava.

Jos käytössä on  portaabeli ohjelma, kyseinen hakemisto on esim. D:\Programs\LokiAc\Docs\Html. Tämä erilaisuus johtuu virallisen asennuksen vaatimuksista.

Kun Kuva -kenttä on aika leveä, niin jonkun mieleen voi tulla kirjata sinne kuva polkuineen esim. D:\Programs\LokiAc\Docs\Html\oh2kxo.jpg. Klikattaessa <Näytä kortti> kortti tulee kuvineen esiin, koska kuva on annetun polun päässä. Mutta jos html-tiedosto lähetetään kuvineen toiselle henkilölle, niin tällä aukeaa kyllä kortti, mutta siinä ei näy kuvaa, koska polku on hänen koneessaan väärä. Eli Kuva -kenttään pantava pelkkä kuvan nimi!      

QSL-Erikoistulostuksia edelleen parannettu, lisätietoja Niksinurkassa.

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2012!

Pariin otteeseen on tullut tieto, ettei uuteen Windows 7 käyttöjärjestelmään saa ladattua Lokiohjelmaa. Tulee esiin varoitus Ohjelma saattaa olla vahingollinen ja alla vaihtoehtoina Älä lataa sekä Poista ohjelma. Erästä tapausta selvitellessä valitsin edellisen eli 'Älä lataa', jonka jälkeen katsoin Latauskansiota, ja siellähän ladattu tiedosto oli!

Olin yhteydessä Suomen Microsoftin tekniseen tukeen ja yhdessä päädyimme olettamukseen, että heidän suomentajalleen oli tullut lapsus. Englantilaista kieliversiota käyttävät eivät tietääkseni ole törmänneet tällaiseen. Toki tuntemattoman ohjelman latauksesta esitetään normaalit varoitukset, vaan ei estetä latausta, jos käyttäjä haluaa sen tehdä. Vähän epäjohdonmukainenkin tuo suomalaisversio on, miten ohjelma poistetaan ellei sitä ole ladattu!

Tähän ongelmaan on tainnut tulla ratkaisu sillä, että muutin kaikki ladattavat tiedostot zip-paketeiksi eli ne pitää purkaa ennen kuin asennustiedosto on käynnistettävissä.

PIKAKIRJAUS

Oli äskettäin puhetta siitä miten nopeimmin saa kirjattua QSO:t, kun ei turhia jaaritella ja bandi/mode säilyvät samana.  Kokeilin heti Loki5ac pikakirjausta ja näin se meni:
Kirjoitin ensi kuson:
 oh1zz cw 14 599-599
ja painoin [Enter], jolloin siniselle riville tuli:
 OH1ZZ 27.12.2011 15:00 14 CW 599/599  (jossa tietoja voi vielä muuttaa)
Sitten painoin [F5] jolloin tiedot tulivat riville 1 oikeisiin ruutuihinsa sekä myös päälomakkeelle ja tallentuivat tietokantaan. Kirjoitettujen kenttätietojen järjestyksellä ei ole väliä, kutsun voisi antaa vaikka viimeisenä.
Sen jälkeen kirjasin uuden QSO:n antamalla pelkästään kutsun:
 oh9ww
ja [Enter], jolloin siniselle tuli:
 OH9WW 27.11.2011 15:03 14 CW 599/599
kaikki oikeisiin ruutuihinsa ja [F5] tallensi tietokantaan.. Eli koko rivi pelkästään kirjaamalla kutsun! Lomakkeella on Nykyaika rastitettuna kuten pääsivullakin. Enpä tätä tämän yksinkertaisemmaksi pysty enää tekemään. Tarkempia tietoja lomakkeen 'Neuvoja' valikossa sekä Loki5ac valikossa 'Tietoja' -> 'Neuvoja'.
 

10.11.2011  Loki5ac versio 5.3.38.0

Mikäli ohjelmasta asennettu 'virallinen' versio, joka sitten on uninstalloitu pois ja myöhemmin asennetaan uudelleen, voi käydä niin, että tietokanta ei mene oikeaan paikkaan, vaan se on itse sinne pantava. Polkuhan on C:\Users\'Käyttäjä'\AppData\Roaming\Hamlok\LokiAc\. Vika johtuu siitä ettei uninstallointi poista tuota LokiAc kansiota. Jos sen itse poistaa uninstalloinnin jälkeen, niin virhettä ei ilmene.

30.11.2011  Loki5ac versio 5.3.37.9

HamCall eli kuvake <HC> ei ole välillä toiminut. Ovat muuttaneet koodia, tarkat tiedot saa vaan kirjoittautumalla heidän sivulleen. Loki5ac näyttää nyt kyllä nimen ja maan, vaan ei enempää.

Erikoistoiminto QSO-tarkistus ei parissa viime versiossa ole toiminut, mutta on taas kunnossa. Sillä voi käydä tietokantaa läpi  ja jatkaa taas seuraavalla kerralla. Jos löytyy virheitä ne voi korjata saman tien ja tallentaa ja jatkaa sitten taas ajoa. Pari esimerkkiä: Jos DXCC on virheellinen, pitää klikata otsikkoa 'Asema' ja jos CQ on väärin klikataan otsikkoa 'DXCC'. Korjaukset voi myös tehdä itse. Korjauksen jälkeen klikataan <Tallenna> ja ajoa jatketaan klikkaamalla <Jatka>.    
 

23.11.2011  OHtieto

 

 

Klikkaamalla <OH> kuvaketta OHtieto-lomake avautuu, vaikka ei asematunnusta olisi annettu. Lomakkeella voi hakea tietoja kirjaamalla hakusanoja muihinkin kenttiin kuin Asematunnus, esim. Nimi tai Paikkakunta ja napsauttamalla sitten <Etsi>. Paikkakunta -haulla saadaan esiin kaikki paikkakunnalla toimineet amatöörit ja kutsut.

 

7.11.2011  Loki5ac versio 5.3.37.6

Telnet Vahti tulostaa myös kommentit kun rastitetaan 'Näytä kommentit'. Rastitus alalistassa oikealla. Lomaketta joutuu venyttämään leveämmäksi.
 

Tuli kysely tabulaattoreista. Ja saattaa todella tuntua siltä, että uutta QSO:ta kirjattaessa painettaessa tabulaattoria kursori hyppisi sattuman varaisesti kentästä toiseen. Tämän hyppyjärjestyksen voi kuitenkin itse määrätä  'Asetukset' - 'Asetuslomake' - <Tab> sivulla. Lisätietoja saa, kun 'Tietoja' - 'Neuvoja' toiminnossa kirjoittaa Index-kenttään 'Tab-kierto'.


29.10.2011  Loki5ac päivämäärä oikuttelee

Vanha pöytäkoneeni oli jo kuusivuotias ja lopulta kieltäytyi käynnistymästä. Niinpä oli pakko hankkia uusi. Laite oli HP valmistama eli jenkkikone. Asennusten jälkeen suurin osa ohjelmista toimi oikein, mutta Loki5ac päivämäärä pyrki olemaan jenkkimuodossa. Muistin sitten tapauksen viime talvelta, jolloin eräs ohjelman käyttäjistä raportoi tällaisesta virheestä. Sain asiaan vinkin keskusteluryhmistä. Korjaus varsin kummallinen: ensin piti Ohjauspaneelista muuttaa 'Clock. Language and Region' -> 'Change location' muotoon 'Sweden' sekä samasta kohtaa 'Formats' muotoon 'Swedish' (en nyt tarkkaan muista miten nämä menivät suomeksi). Sen jälkeen uudelleen käynnistys ja samasta kohdasta korjaus muotoon 'Finland' sekä 'Finnish'. Jälkimmäisessä kohdassa kannatti saman tien korjata pvm-asetus muotoon dd.MM.yyyy ja kellonaika HH:mm. Uudelleen käynnistyksen jälkeen Loki5ac pvm toimi oikein! Eli Ruotsi näyttää edelleenkin olevan se isäntämaa...

11.10.2011  Loki5ac

Loki5ac <Etsinnät>:  Oma QTH näkyy kenttänä Etsinnät -lomakkeella. Jos esim. haluaa katsoa mistä QTH:sta on pidetty yhteys 'OJ' -asemiin, valitaan <Etsinnät> ja Asema -kenttään kirjataan OJ* sekä klikataan kysymysmerkkikuvaketta <?>, jolloin esiin tulevalla lomakkeella ovat omat QTH:t näkyvissä.
 
Kun Etsinnät -moodi on klikattu päälle, on Omissa tiedoissa kaikki mahdolliset lokissa olevat Oma QTH -paikat nähtävänä aakkosjärjestyksessä Oma QTH -kentän pudotusvalikossa.

25.09.2011  Loki5ac

Loki5ac tulostettavat kortit:  jos suuri määrä tulostettavia, niin niistä saa paperille kätevät etukäteislistan. Katso ohjetta Niksinurkasta!

Uudessa versiossa 5.3.37.4  ei enää automaattisesti tule manageritietoa päälomakkeen managerikenttään, koska tiedot ovat vanhentuneita. Sen sijaan valikosta 'Työkalut -  Etsi manageri tiedostosta' antaa mahdollisen vanhoissa tiedostoissa olevan tiedon ja 'QSL -managerihaku netistä' puolestaan hakee TZ5A -sivulta tietoa.

28.08.2011  Loki5ac

Oma QTH kenttään voi kirjoittaa uuden paikkakunnan, jota ei ole maalistalla (Positiot.txt).
Lisätty työkalu 'Tallenna oma QTH', joka toimii samaan tapaan kuin 'Tallenna QTH'. Paikka tallentuu Positiot.txt -tiedoston loppuun, josta se olisi siirrettävä oikeaan kohtaan kyseisen maan listassa.
Dxcc4.txt uusi versio (Cty.dat 27.8.2011)

08.06.2011  Loki5ac

Jos Loki5ac QSO:n katselussa tai editoinnissa haluaa valita kohteen alaristikosta, on tarpeen vaihtaa toimintoon 'Tietokanta asemittain'. Tähän asti on tuo toiminto aina vaihtunut 'Kirjausjärjestykseen' kun QSO on tallennettu tai painettu 'Tyhjennä/Palauta'. Uudessa versiossa 5.3.37 tuo 'asemittain' moodi kuitenkin säilyy. 

29.05.2011  Loki5ac

Yksittäisten QSL-korttien tulostuksessa Loki5ac kello-toiminto muuttanut minuutin vaihtuessa päälomakkeen päivämäärän nykypäiväksi, mikäli 'Nykypäivä' ollut rastitettuna. Nyt tämä voi tapahtua vain 'Uusi QSO'-moodissa. Korjattu versioon 5.3.36.91.

QSL-korttien tulostuksessa oli heti 'Via buro SRAL' lajittelussa virhe, joka koskettaa vain tietyn tyyppisiä asematunnuksia. Se on korjattu uuteen versioon 5.3.36.8.


26.05.2011  Loki5ac

HC eli HamCall toimii jälleen Loki5ac:ssa. Ihmetystä saattaa herättää valikkoteksti 'Kopioi osoitekuva työpöydälle'. Kuva on kyllä mahdollista kopioida, mutta vain määrättyihin ohjelmiin kuten esim. Windows Paint. Se on hyödyllinen ohjelma myös silloin kun koko työpöydästä otetaan kuva painamalla [PrtScr] tai viimeksi klikatusta erillisestä lomakkeesta painamalla Alt+PrtScr. Kuva menee näkymättömälle 'leikepöydälle', mutta sen saa esiin ja talteen valitsemalla Paint ohjelmassa 'Paste' eli 'Liitä'.

24.05.2011  Vekkari3

 

Vekkari3 ohjelman ilmoituslehdellä, jossa lähinnä on tähtitieteellisiä ajankohtaistapahtumia, on mahdollista saada automaattisesti tieto siitä milloin neljä isoa planeettaa ovat halutulla suunnalla ja sopivaan aikaan näkyvissä. Yllä olevassa esimerkissä on valittu paikallisen keskimeridiaanin ohitusajaksi yö, katselusuunnaksi eteläinen pallonpuolisko sekä minimikorkeudeksi 10°. Ohitus- ja atsimuutti eli suunta kenttiin voidaan myös laittaa pelkästään minimiarvo eli Az arvo 200 tarkoittaa läntistä suuntaa, 200:sta ylöspäin eli 200°-360°. 
 

 21.05.2011  OHtieto3

Vanha OHtieto, joka oli toiminnassa 2002-2006, on uudistunut muotoon OHtieto3, jossa ovat mukana sekä historialliset että nykyiset kutsut. Se perustuu tietokantaan, jonka on alun perin ansiokkaasti kerännyt Jukka OH1QK ja johon on liitetty OHtieto-tietokanta sekä viime kädessä suurimman työn tehneenä kerännyt Pekka OH1LA. Siinä on yli 11 000 kutsua ja tietueita liki 14 000. Kaikki tiedot on saatu aikaisemmin julkaistuista lähteistä. Mikäli joku kutsun omistaja on sen jälkeen määrännyt julkaisukiellon, hänen olisi ilmoitettava asiasta ohjelman tai tietokannan ylläpitäjälle. OHtieto3 esiintyy painikkeena uusimmissa Loki5ac versioissa. 
 

07.05.2011  Loki5ac

 

Uusia, lähinnä digimodeja voi lisätä toiminnolla Lisää/muokkaa Mode. Siinä kirjataan kenttään Mode tuo uusi mode ja klikataan <Lisää>. Ellei mode ole LoTW -kelpoinen, tulee asiasta ilmoitus, mutta ei estä moden tallennusta. Vanhan moden voi taas poistaa klikkaamalla sen tummaksi ja painamalla <Poista>.

   

05.05.2011  Loki5ac


Duplikaatit -erikoistoiminto korjattu päivämäärien osalta siten, että muodot 5.5.2011 ja 05.05.2011 vastaavat toisiaan eivätkä aiheuta duplikaattia. Periaatteessa poistetaan myöhemmin tullut duplikaatti ellei siinä ole QSL-kuittausta, joka aikaisemmasta puuttuu. Rastitus 'Poista vaikka QSL' tarkoittaa tilannetta, jolloin molemmissa duplikaateista on QSL-merkintä.

 

QSO-korjaukset...

Jos tietokantaan on tullut 'epätäydellisiä' päivämääriä, ne voidaan helposti muuttaa oheisen mallin mukaan. Jos koko tietokanta käydään läpi, voidaan 'Päivästä' .. 'Päivään' kentät jättää tyhjiksi.

LoTW Mode -tarkistus on rastitettavissa saman korjauslomakkeen vasemmassa puoliskossa. Erilliselle listalle tulevat sellaiset tietokannasta löytyvät modet, joita ei ole Lotwmd.txt tiedostossa.

Kyseinen tiedosto tulee normaalin Tietoja -> Päivitys toiminnon latauksena aina kun uusia versioita ilmestyy.

Jos modeja täytyy korjata, se käy helposti samalla korjauslomakkeella, jossa on Bandin, Moden, Kelin korjaus otsikolla kentät, joista 'Nykytieto' -kenttään kirjataan muutettava mode ja 'Korjataan' kenttään uusi korvaava mode.Lokin kopiointi ADIF/LoTW/Teksti -muotoon...
 
erikoistoiminnossa oli virhe: kun rastitettiin 'LoTW', niin Pvm-muoto luettelosta tuli valituksi  vuosi-kk-pp, vaikka oikea oletusarvo on vuosikkpp eli toinen vaihtoehto ylhäältä laskien. Tämä on korjattu versioon 5.3.36.1

Siirrot muista ohjelmista...  erikoistoiminnossa puolestaan saattoi käydä niin, että tietokantaan siirtyi tietoja 'epätäydellisellä' päivämäärällä, vaikka PC asetuksissa olisi aivan oikein valittu  'Lyhyeksi päivämääräksi'  eli  'Short Date'   pp.KK.vvvv  eli dd.MM.yyyy.  Tämä on nyt korjattu siten, että jos on kyse Suomessa käytettävästä laitteesta, jossa Loki5ac ohjelmassa pvm tulostuu oikein, niin siirretyn tietueen päivämäärä tulee aina täydellisessä muodossa.

 

 


       

Kuvallisia ohjeita Loki5ac toiminnoista:

Animaatiodemo Alkutoimet   (rekisteröityminen, omat tiedot)
Animaatiodemo Ensi QSO
Animaatiodemo Asetuslomake
Animaatiodemo Lokin siirto   (muista ohjelmista)
Animaatiodemo Karttapositio
Animaatiodemo Erikoislistaus
Animaatiodemo Telnet
Animaatiodemo ARSWIN
Animaatiodemo SWL -kuittaus
Animaatiodemo SWL -käyttäjä
---------------------------------------------------------------------


 


Takaisin alkuun
Takaisin kotisivulle