Lokiohjelmien päivitys

Hamloki uutiset
Takaisin kotisivulle
Loki5ac ensiasennus
Loki5ac apuohjelmat
Ominaisuudet
Niksinurkka
SQL-neuvoja
OHtieto3
Vekkari3
Memori

 20.10.2013

 

Loki5ac päivitys

Versio 5.3.41.7  [20.10.2013], 4,7 Mt. Sisältää pääohjelman, joka sellaisenaan kopioidaan LokiAc-kansioon. Katso selostus uudistuksista sivulta Loki5 ominaisuudet sekä versioon sisältyneet korjaukset ja lisäykset kohdasta Loki5ac versiot.

Huom! Jos käytössä suomenkielinen Windows7 saattaa ohjelman latauksessa tulla ongelmia. Esille tulevassa kyselylomakkeessa ei näytä olevan kunnollista vaihtoehtoa. Mutta vaikka tuon lomakkeen yläkulmasta rastittamalla tai muuten poistaisi, on lataus kuitenkin yleensä tapahtunut ja asennustiedoston löytää 'Lataukset' eli 'Downloads' -hakemistosta. Englantilaisessa Windows7:ssä ei pulmia yleensä ilmene.


PÄÄOHJELMA

Lataa pääohjelman uusi versio Loki5ac.zip  2 Mt.
Ohjelma ei vaadi asennusta, pakkaus vain puretaan vanhan version tilalle. Huomaa, että pääohjelmassa olevan päivitystoiminnon Tietoja -> Päivitys avulla apuohjelmien ja aputiedostojen lataukset saa tehtyä vaivattomasti!

UUDELLEEN ASENNUS

Jos on vaihdettu konetta tai jouduttu asentamaan Windows uudelleen, joudutaan asentamaan ohjelma uudelleen.

Mikäli kyseessä oli 'Virallinen asennus' on tiedossa eräitä hankaluuksia. Uutta asennusta ennen on haettava jos mahdollista asetustiedostot ja tietokanta esiin johonkin turvalliseen paikkaan. Ongelmat ovat mahdollisesti ohi, jos ne ovat valmiina varmuuskopiohakemistossa! Jos taas oli kyse Tavallisesta asennuksesta tai Pakettiasennuksesta, asetustiedostot ja tietokanta on helppo saada käsiin ja lisäksi ne toivottavasti ovat myös valmiina varmuuskopioina.

 
TAVALLINEN ASENNUS

Jos halutaan, että ohjelma toimii 'kuten ennen' eli asetustiedostot ovat samassa kansiossa pääohjelman kanssa ja tietokanta alikansiossa 'Data' eikä haluta asentaa C:\Program Files (Ohjelmatiedostot) alle, voidaan myös tehdä varta vasten uusi asennus tavalliseen tapaan tai tehdään pakettiasennus.

Jos tietokannassa ja asennustiedostoissa loc4.ini ja user5.ini on jo kohtalaisesti tietoja, ne kannattaa siirtää uuteen systeemiin, jolloin välttyy uusilta kirjauksilta. Ellei niitä tahdo löytää ne saa haltuunsa Varmuuskopiohakemistosta.

MUUNTO TAVALLISEKSI ASENNUKSEKSI

Jos aikaisemmin on tullut tehtyä asennus, jossa asetustiedostot ja tietokanta ovat hankalassa paikassa C:\Documents and Settings\..käyttäjä..\Application Data jne.
tai C:\Users (Käyttäjät)\..käyttäjä..\AppData\Roaming\ jne. tilanne voidaan korjata valitsemalla Toiminnot -> Editori -> Muuta -> Portaabeliksi. Kolme kertaa joudutaan hyväksymään ohjelman esittämät tiedostokopioinnit, jonka jälkeen ohjelma sulkee itsensä. Kun se tämän jälkeen käynnistetään asetusohjelmat ovat kätevästi ohjelmakansiossa LokiAc ja tietokanta sen alikansiossa Data.
Mutta
: on oltava Järjestelmänvalvojana ja lisäksi on asetuksissa täytynyt sallia Piilotiedostojen näyttö! Katso Ensiasennussivulta pienellä tekstillä olevat neuvot siitä miten tuo asetus tehdään.

Mikäli on tehty Virallinen asennus Program Files (Ohjelmatiedostot) alle ja ohjelmaa käytetään Peruskäyttäjänä, ei ole mitään syytä muuttaa järjestelmää. Mutta jos ollaan aina Järjestelmänvalvojana eli Pääkäyttäjänä, muunto tavalliseki asennukseksi tekee elämän helpommaksi, kun asetustiedostot ja tietokanta saadaan ohjelmakansion yhteyteen pois hankalan polun päästä.

Muuntohommista on Niksinurkan alussa HISTORIA -luvussa tarkat ohjeet. Mutta helpoin taitaa löytyä siellä aivan lopusta :
Ja... ylipäätään koko tehtävän voi hoitaa helpomminkin: uninstalloi ohjelman ja asentaa sen uudelleen tavallisena tai peräti pakettiasennuksena ja hakee varmuuskopiohakemistosta tuoreet asetustiedostot ja tietokannan!
 

Voit asentaa Loki5ac ohjelman myös USB-muistitikulle. Tätä varten ladattavissa Tavallinen asennus tai Loki5pack.zip pakettiasennus. Jälkimmäisessä ei tarvitse kuin tehdä tyhjä kansio tikulle ja purkaa sinne paketin koko sisältö ja lopuksi vetää ohjelmasta pikakuvake tikun juureen.


Nyt toimivat Neuvot ja F1 -neuvot myös käyttöjärjestelmissä Windows Vista ja Windows 7

Windows Vista
Windows 7
Windows 98
Linux
ohjeet Loki5ac ensiasennussivulla


Englanninkielinen Loki5ace

Ohjelma voidaan ladata Hamlok Ohjelmat englanninkielisiltä sivuilta ja asentaa samalla tavoin kuin suomalainenkin. Erittäin helppo ja vaivaton tapa tutustua siihen on asentaa se 'sisään' suomenkieliseen ohjelmaan. Ladataan Loki5ace.zip ja puretaan sen sisältämä Loki5ace.exe LokiAc -hakemistoon, missä suomalainenkin ohjelma on. Sen jälkeen vedetään hiiren oikealla pikakuvake Loki5ace.exe tiedostosta työpöydälle ja käynnistetään ohjelma. Määritellään tietokannaksi sama tietokanta, jota suomalainen ohjelma käyttää eli katsotaan Asetukset -> Asetuslomake -> Polkuasetukset -> 'Käytössä olevan tietokannan sijainti' ja kopioidaan se vastaavaan paikkaan englantilaisessa ohjelmassa.

Koko operaatio on erittäin yksinkertainen, jos kyseessä on tavallinen asennus, koska LokiAc -hakemisto ja sen Data alihakemisto ovat vaivattomasti löydettävissä. Uusi ohjelma on heti kuin 'kotonaan' eikä vaadi rekisteröitymistä tai muita lisätoimintoja.

Ohjelma alkaa heti käyttää Loki5ac asetustiedostoja ja muita aputiedostoja. Muutamat tarpeelliset englanninkieliset apuohjelmat tulevat heti kun ensimmäisen kerran haetaan päivitykset  About -> Update... toiminnolla. Näitä ovat Update5ace.exe, Loki5ace.hlp ja  Loki5ace.chm.
 

Apuohjelmat ja -tiedostot

tulevat ensiasennuksen mukana, mutta parannettuja versioita ilmestyy aika ajoin.  Huomaa, että pääohjelmassa olevan päivitystoiminnon Tietoja/ Päivitys avulla lataukset saa tehtyä vaivattomasti!

Manageritiedostoja on OZ7C (2009), ON6DP (2008), DX4 (2007). Jos joku löytää uudempia, olisi mukava kuulla niistä.

Uusi klusterilista klusterit.zip , jossa aikaisempia paremmin toimivia klustereita. Sisältyy ensiasennuksen user5.ini -tiedostoon. Voidaan vaihtaa vanhaan user5.ini tiedostoon entisten tilalle ottamalla toiminto Editori -> Avaa ini-tiedosto -> user5.ini, jossa klusterit kirjaimilla A-O. Niiden päälle kopioidaan Klusterit.txt tiedostosta rivit A-Z ja tallennetaan user5.ini.
 

OHtieto3

Vanha, v, 2006 viimeksi käytetty OHtieto on saanut seuraajan OHtieto3, jolla löytää henkilön kutsun takaa, olipa hän liiton jäsen tai ei sekä tietoja kutsun edellisistä käyttäjistä. Lisäksi näkyvät käyttäjän mahdolliset lisäkutsut. Pohjana on OH1QK vanha dos-muotoinen ohjelma, johon on yhdistetty vuosina 2002-2005 liiton toimittamat sen hetkiset laajat luettelot. Sen jälkeen on puuttuvia kutsuja kerätty yksi kerrallaan melkoisesti vaivaa nähden.


LoTW eli Logbook of the World

Loki5tw.zip 1.8 Mt  [20.7.2009]  Koeversio, jossa voidaan tallentaa tieto lähetetystä ja saadusta QSL-kuittauksesta sekä LoTW -kuittauksesta, jotka tulevat molemmat virallisina mukaan tilastoihin awardeja varten.

Oikeat LoTW -kelpoiset modet tiedostossa Lotwmd.txt, joka latautuu ohjelmahakemistoon normaalin päivityksen mukana. Mode -tarkistukset lisätty Erikoistoimintoon 'QSO-korjaukset' nimellä LoTW Mode -tarkistus.

Loki5ac versiosta 5.2.98.92 [21.7.2009] alkaen on viimeisimmät toiminnot LoTW tiedoston tekemisestä ja tulkitsemisesta, mutta LoTW-kirjaukset tapahtuvat Memoon, kun taas Loki5tw ohjelmassa ne tulevat päälomakkeen QSL-lehdelle.

Erikoistoiminnolla 'Lokin kopiointi ADIF/Teksti-muotoon' rastittamalla kenttävalinnassa 'LoTW' avautuu toimintoon liittyviä komponentteja. Valmiina on valinta 'Oma asema' sekä Pvm-muoto vuosi-kk-pp. Kenttään 'Oma asema' tulee päälomakkeen Omissa tiedoissa oleva asematunnus, jota voidaan korjata haluttuun muotoon. Jos rastitetaan 'Merkitään LoTW lähetetyksi' merkintä tallentuu tietokantaan. Tätä ei ehkä kannata rastittaa ensi kerralla, vasta kun on todettu syntyvän ADIF -tiedoston olevan ok. Ajohan voidaan uusia useita kertoja valitsemalla tietokannaksi uuden tyhjän tietokannan. Saatu tiedosto, jossa vain 'Oman aseman' QSO't, voidaan TQSL-ohjelmalla muuntaa kelvolliseksi ARRL -LoTW serverille uploadattavaksi. Tätä kaikkea edeltää 'Oman aseman' sertifiointi, joka sujuu aika vaivattomasti kokonaan sähköpostin välityksellä.

Erikoistoiminnolla 'LoTW tietojen haku' voidaan selata saatu hyväksytty .adi -tiedosto 'lotwreport.adi' verraten sitä oman tietokannan QSO'ihin ja merkitä saatu hyväksyntä Loki5ac -lokiin. Tämä toiminto on vielä sikäli viallinen, että sen käytön jälkeen tietokannan käsittely ei onnistu ennen ohjelman sulkemista ja uudelleen käynnistystä.

eQSL.cc -lähetetty ja saatu merkinnät voidaan tehdä Memoon klikkaamalla reunalla olevia otsakkeita. Merkinnät saadaan myöhemmin yhteen listaan valitsemalla 'Etsinnät' moodin, klikkaamalla haluttu merkintä Memoon ja lopuksi klikkaamalla hakukuvaketta <?>.

Niksinurkassa on yksityiskohtainen selostus LoTW sertifikaatin hankkimisesta sekä ADIF-tiedoston luomisesta Loki5ac ja TQSL ohjelmilla.

 

Karttatiedostot

Euroopan kartta tulee ensiasennuksen mukana, muut on ladattava erikseen tästä. Tietoja/ Päivitys -toiminnolla niitä ei toistaiseksi ole saatavissa. Lataa itsellesi sopivat kartat

Suomi       Finland.bmp   70 kt   460x600
Eurooppa  EuropeM.bmp 70 Kt   800x531
Maailma    World2.bmp 300 Kt   800x402
Suuri        World3.bmp 300 Kt   1000x502
Maksi       World4.bmp 400 Kt   1260x632
Gigantti    World5.bmp 600 Kt   1536x771
Kaikki pakettina kartat.zip 670 Kt

Oman näytön resoluutioon nähden leveydellä ei ole väliä, kuvaa voi siirtää vaakatasossa, mutta korkeuteen olisi hyvä olla noin 60-100 pikseliä väliä. Esim. 1024x768 näytöllä Maksikuva toimii hyvin.


Tyhjä tietokanta

Loc4ac.mdb 136 kt tai paketissa Loc4ac.zip. Sen saa myös erikoistoiminnolla 'Luo uusi tietokanta...' tai toiminnolla 'Tietokantojen yhdistys ja kopiointi...'.

Huom.
voit muuttaa tietokannan nimen Loc4ac.mdb esim. oman tunnuksesi muotoon kuten oh7zz.mdb   Tämä käy suoraan muuttamalla tai sitten Asetukset -> Asetuslomake -> Omat tiedot  lehdellä, jonka alaosaan tulee ehdotus nimen muutosta ja painike <Muutetaan>.


Puhekone

Lataa Sapi4 Speech.zip 2,5 Mt. Sitä tarvitaan, jos käytät Puhevahtia Telnet -klusterissa. Pakkauksessa Spchapi.exe, Spchcpl.exe, amerengl.exe, jotka kaikki käynnistettävä koneella tuplaklikkaamalla ja jolloin saadaan käyttöön perusäänet. Niistä valitaan Loki5ac -> Telnet -> Vahdin puhujan asetuksissa mukavin ääni ja säädetään se korkeudeltaan ja nopeudeltaan sopivaksi.

Sivulla http://www.msagentring.org/setup.aspx on linkki Mike, Mary ja Sam ääniin. Toista kautta löytyy myös nuo äänet: http://download.microsoft.com/download/speechSDK/SDK/5.1/WXP/EN-US/Sp5TTIntXP.exe . Näistä paikoista löytyy muutakin mielenkiintoisia, jos on puheasioista kiinnostunut.

Omnirig

Tämän pikku ohjelman välityksellä saadaan useimmat rigit toimimaan Loki5ac alaisina, ellei sen omat toiminnot sitä tee. Asennus sivulta http://www.dxatlas.com/omnirig/  On kuitenkin todettu muutamia tapauksia, jolloin Omnirigin asennuksen jälkeen MicroKeyer ei enää toimi kunnolla. Eli jos sellainen on käytössä, on hyvä tehdä SystemRestore point ennen Omnirigin asennusta, jolloin uninstall + SystemRestore poistavat sen kunnolla.

Memori

- lataa sivulta memori . Ohjelman avulla kätevä hallita muistikanavia.  Uusi versio 3.0.2 toimii Icom CI-V, Kenwood sekä Yaesu rigeillä.

Toro

- lataa linkillä http://koti.welho.com/mjokinen/ftp/Toro.exe . Sen avulla voi toteuttaa samoja käskyjä kuin Loki5ac rigin hallinnassa sekä Memorissa on ja lisäksi käyttää omia komentoja. Sovelias erilaisiin testauksiin rigi - pc liikenteessä.

Vekkari3

- jossa koko ajan näkyvissä kuun vaihe ja sijainti ja joka sisältää myös astronomisen ohjelman Maestro sekä valuutta-ohjelman Avain. Lataa se sivulta Vekkari3

Vekkari3 uudessa versiossa 3.2.3 nyt suomenkielinen, parannettu Filexx -aliohjelma. Suorittaa osan tehtävistä myös kaikkiin valitun kansion alikansioihin.

Tee rekisteröinti

Animaatiodemo Alkutoimet  (rekisteröityminen, omat tiedot)

Animaatiodemo Ensi QSO

Animaatiodemo Asetuslomake

Animaatiodemo Lokin siirto   (muista ohjelmista)

Animaatiodemo Karttapositio

Animaatiodemo Erikoislistaus

Animaatiodemo Telnet

Animaatiodemo ARSWIN

Animaatiodemo QSL-tarrojen tulostus

Animaatiodemo SWL -kuittaus

Animaatiodemo SWL -käyttäjä

Animaatiodemo Cabrillo


Niksinurkka
sivulla nyt lisätietoja

                             

            

Loki5ac versiot          

   Lisää syöte osoitteella  http://koti.mbnet.fi/majokin/loki5ac.xml
Add to Google

 

5.3.41.7  [20.10.2013]
* LotW toiminnossa voidaan rastittamalla uusi 'QSL lähetetty' saada tuo merkintä tietokantaan.
* lisätty 70 MHz toimintoon Tilastot- DXCC tilasto - DX-raportti
* QSL-tarroja varten lisätty painike <Poista tulostettavat>
* Vahdin listauksessa lisätty asemalle 3 merkin lisätila
* QSO-ristikkoa parannettu
* Virheitä Dxcc4.txt -tiedostossa korjattu
* 'Lokin kopiointi ADIF/LoTW/Teksti-muotoon' parannettu: Delet-maat saadaan oikein ADIF-tiedostoon
* Tilastot -> QSO-tulostus näyttää myös deleted-maiden tiedot. # =pvm-virhe.
* Päivä voidaan antaa Kalenterin kautta
* Asetuksissa 'Tarkistusilmoitus' muutettu muotoon 'Tallennuksen tarkistus'
* 'Uusi ruutu' muutettu muotoon 'Uusi bandiruutu'
* Pikakirjaukseen lisätty 'QSL lähetetty' ja 'saatu' merkinnät.
* Dxcc4.txt päivitetty 30.10.2012 Cty.dat mukaisesti
 

5.3.37.9  [30.11.2011]
* HamCall -haku korjattu. Tosin vain nimi ja maa näytetään.
* Varmuuskopiotiedostojen näyttö korjattu
* 'OH' kuvake avaa OHtieto-lomakkeen
* 'Oma QTH' kenttä näkyy nyt 'Etsinnöt' -lomakkeella.
* QRZ toimii vain CTRL-näppäimen avulla. Korjattu 'Näytä/Muuta' ennalleen.
* Parannettu toimintoa 'Tietokanta asemittain':  kutsun näyttö pysyy päällä tallennuksessa ja 'Tyhjennä/Palauta' näyttää tietokannan 'asemittain'.
* QSL-kortit yksittäiskortin tulostus: kellotoiminto on saattanut muuttaa QSO-päivän nykypäiväksi. Korjattu.
* QSL-kortit 'Via buro SRAL' ryhmittelyssä ollut virhe korjattu.
* 'HC' eli HamCall toimii pitämällä klikatessa CTRL-näppäin alas painettuna.
*  Asematunnuksen korjaus toimii paremmin ja QSL -korttien tulostusta korjattu.
* 'Duplikaatit' toimintoa parannettu.
* 'Siirrot muista ohjelmista' korjattu siten, että päivämäärät ovat oikeamuotoisia eli päivät ja kuukaudet kaksinumeroisia.
* Ennen siirtoja varmistettava, että oman tietokannan päivämäärät ovat oikeamuotoisia.
* 'QSO-korjaukset' toimintoon lisätty puutteellisen pvm korjaus oikeaan muotoon eli 3.4.2010  ->  03.04.2010.
* 'LoTW Mode -tarkistus' lisätty 'QSO-korjaukset' toimintoon. Lotwmd.txt sisältää oikeat modet. Se latautuu ohjelmahakemistoon päivitysten mukana.
* FONE ja DIGI ovat edelleen Mode-valikossa. Ne eivät kuitenkaan ole LoTW -kelpoisia.
* 'Lisää/muokkaa Mode' ja 'Tarkista QSO-tiedot' toiminnoissa on nyt LoTW- sekä pvm- tarkistus.
* OHtieto3 toiminnot <OH> painikkeen kautta. Uusin ohtieto3.mdb latautuu päivitysten mukana. Tietokannassa yli 10 000 kutsua ja niiden historia.
 

Loki5ac käyttää ZipForge, Delphi ZIP komponenttia ComponentAce

Takaisin

Takaisin kotisivulle