Българска Федерация на Радиолюбителите има честта да покани всички радиолюбители в света да участват в

"LZ DX CONTEST 2005"
in English  

ОРГАНИЗИРА СЕ ОТ:

Българска Федерация на Радиолюбителите

ДАТА И ПЕРИОД:

Всяка предпоследна събота и неделя на ноември от 12:00 UTC в събота до 12:00 UTC внеделя (за 2005 г. - 19/20 ноември). (т.е. една седмица преди CQWW CW contest)

ОБХВАТИ И ВИД РАБОТА:

80; 40; 20; 15 ; 10 м. съгласно IARU band plan. CW и SSB. С една и съща радиостанция може да се направи връзка веднъж на CW и веднъж на SSB на всеки от обхватите. Смяна на MODE се разрешава след като сте били на последния MODE поне 10 минути. За смяната на обхват няма ограничения.
Само един сигнал може да се излъчва във всеки един момент от време.

КАТЕГОРИИ:

A - Single Operator/Multi Bands/Mixed
B - Single Operator/Multi Bands/CW
C - Single Operator/Multi Bands/SSB
D - Single Operator/Single Band/Mixed
E - Multi Operators/Multi Bands/Single Transmitter/Mixed
F - Single Operator/Multi Bands/Mixed/QRP (max.10W)
G - SWL
Участниците с мощност до 100 W output ще бъдат отбелязани със (*) в крайните резултати.
Българските радиостанции се класират отделно от чуждестранните участници.

РАПОРТ:

не LZ Stns : RS(T) + ITU зона на предаващата радиостанция
LZ Stations: RS(T) + 2-буквено съкращение на областта

ТОЧКИ:

10 точки за всяко QSO с LZ
3 точки за всяко QSO с друг континент
1 точка за всяко QSO със собствения континент (вкл.собствената страна)
10 точки за QSO между българските радиостанции

SWL ТОЧКИ:

3 точки за приети двата инициала и двата номера
1 точка за приети двата инициала и един от номерата

МНОЖИТЕЛ:

Сумата от ITU зоните + LZ областите, работени на всеки от обхватите, независимо от MODE

КРАЕН РЕЗУЛТАТ:

Сумата от QSO точките от всички обхвати, умножени по общия множител от всички обхвати.

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ:

Изпратете Вашия e-log (предпочитан формат: CABRILLO) на E-mail: lzdxc@yahoo.com
contest@mail.orbitel.bg

ОТЧЕТИ на хартия:

Отчетите да бъдат написани по обхвати. Изисква се и заглавна страница. Изпратете отчета на адрес: БФРЛ, П.К.830, 1000 София

СРОК:

30 дни след състезанието (важи пощенското клеймо)

ДИПЛОМИ:

Първите три резултата в света във всяка категория - дипломи
Класиралите се на първо място в Кат.А и Кат.Е ще бъдат наградени с плака.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Българските радиостанции се класират отделно от чуждестранните участници.
На българските участници ще бъдат дадени следните награди:
Първите три резултата във всяка категория - дипломи
Класиралите се на първо място в Кат.А и Кат.Е ще бъдат наградени с плака.


Плака на името на LZ4CA (от LZ2CJ) за Българската станция победител в категория B Single Operator/Multi Bands/CW
Плака на името на LZ2EV (от LZ3SM и LZ3FN) за Българската станция победител в категория А Single Operator/Multi Bands/Mixed

ЗАБЕЛЕЖКА:

Двубуквените съкращения (28 на брой) на българските области са:

	БУРГАС		BU
	БЛАГОЕВГРАД	BL
	ВАРНА		VN
	ВЕЛИКО ТЪРНОВО	VT
	ВИДИН		VD
	ВРАЦА		VR
	ГАБРОВО		GA
	ДОБРИЧ		DO
	КЪРДЖАЛИ	KA
	КЮСТЕНДИЛ	KD
	ЛОВЕЧ		LV
	МОНТАНА		MN
	ПАЗАРДЖИК	PA
	ПЕРНИК		PK
	ПЛЕВЕН		PL
	ПЛОВДИВ		PD
	РАЗГРАД		RZ
	РУСЕ		RS
	СИЛИСТРА	SS
	СЛИВЕН		SL
	СМОЛЯН		SM
	СОФИЯ (ГРАД)	SF
	СОФИЯ (ОКРЪГ)	SO
	СТАРА ЗАГОРА	SZ
	ТЪРГОВИЩЕ	TA
	ХАСКОВО		HA
	ШУМЕН		SN
	ЯМБОЛ		YA

Supported by software:

SD by EI5DI for Windows
Gen LOG by W3KM
AALog contest module by RZ4AG
Contest by RA9JB (in Russian)
CT by K1EA(IARU Contest)
Write Log by N9OH
Lux-Log by Norby Oberweis - LX1NO

Remarks by EI5DI
SD is now free to everyone, and it runs on any Windows PC, but not on DOS. Your link to SD by EI5DI for DOS should be removed, and the URL for SD by EI5DI for Windows is now http://www.ei5di.com/sd/sdsetup.exe. Key files are no longer needed. I now have templates for most contests. To setup SD for your contest, simply select the "LZ DX" template at startup. Many thanks & 73, Paul EI5DI


Пример на отчет в CABRILLO format:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: LZ DX CONTEST 2003
CALLSIGN: LZ1FW
CATEGORY: D20
CLUB: LZ CW CLUB
NAME: Alexander Karadjov
CLAIMED-SCORE: 12345
ADDRESS: Mladost 3, blok 364
ADDRESS: Sofia 1712
ADDRESS: BULGARIA
SOAPBOX: This a one unreal example of a contest log.
SOAPBOX: But you may write here your notes about this contest.
SOAPBOX: Log's column must be separated by one or more than one spaces.
SOAPBOX: Number of spaces between log's columns are NOT significant.
SOAPBOX: Note that LZ1FW operate on all bands
SOAPBOX:   but claim his score in SOSB 14 MHz category.
SOAPBOX: Това е един измислен пример на отчет от LZ DX Contest 2003. 
SOAPBOX: Колоните в отчета са раздалени с една или повече празни позиции.
SOAPBOX: Броят на празните позиции между колоните е без значение.
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1323 LZ1FW 599 SF UA0BA 599 21  
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1325 LZ1FW 599 SF RA9ZD 599 30  
QSO: 7000 CW 2003-11-22 1327 LZ1FW 599 SF UA3FM 599 29  
QSO: 21000 CW 2003-11-22 1328 LZ1FW 599 SF JA6ABC 599 45  
QSO: 7000 CW 2003-11-22 1333 LZ1FW 599 SF OK2CE 599 28 
QSO: 28000 PH 2003-11-22 1334 LZ1FW 59 SF ZF2NT 59 11   
QSO: 21000 PH 2003-11-22 1335 LZ1FW 59 SF UA3MIF 59 29   
QSO: 7000 PH 2003-11-22 1336 LZ1FW 59 SF RA1OZ 59 19   
QSO: 14000 PH 2003-11-22 1337 LZ1FW 59 SF RZ3AZ 59 29   
QSO: 21000 PH 2003-11-22 1338 LZ1FW 59 SF W1MK  59 08   
QSO: 28000 PH 2003-11-22 1339 LZ1FW 59 SF RX9FB 59 30   
QSO: 21000 PH 2003-11-22 1340 LZ1FW 59 SF VP5V  59 11   
QSO: 3500 PH 2003-11-22 1341 LZ1FW 59 SF LZ2L  59 VN   
QSO: 7000 PH 2003-11-22 1342 LZ1FW 59 SF LZ1CF 59 PD   
QSO: 28000 PH 2003-11-22 1343 LZ1FW 59 SF ZF2NT 59 11   
QSO: 28000 PH 2003-11-22 1344 LZ1FW 59 SF EA7CA 59 37   
QSO: 21000 CW 2003-11-22 1345 LZ1FW 599 SF RX9JW 599 20   
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1346 LZ1FW 599 SF US7IGF 599 29   
QSO: 28000 CW 2003-11-22 1347 LZ1FW 599 SF W3RJ  599 08   
...
END-OF-LOG:
Отбележете, че LZ1FW работи на всички обхвати, но заявява категория един оператор, един обхват 14 MHz (D20). За повече подробности погледнете страницата с Често Задавани Въпроси.


Още един пример на отчет в CABRILLO format:

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CONTEST: LZ DX
CREATED-BY: AALog contest module v.1.0 beta
CALLSIGN: ER3R
CATEGORY: A
CLAIMED-SCORE: 765432
OPERATORS: ER3DX, ER3OO
CLUB: 
NAME: 
ADDRESS: Valery Nesterets
ADDRESS: P.O. Box 12
ADDRESS: Kishinev, MD-2000
ADDRESS: Moldova
SOAPBOX: 
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1221 ER3R 599 29 HA9RU 599 28
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1222 ER3R 599 29 LZ1YN 599 SZ
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1223 ER3R 599 29 LZ2US 599 VR
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1225 ER3R 599 29 RU0LL 599 34
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1226 ER3R 599 29 HA8VK 599 28
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1228 ER3R 599 29 SP9BAC 599 28
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1231 ER3R 599 29 RW3GU 599 29
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1232 ER3R 599 29 LZ2VP 599 VN
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1233 ER3R 599 29 T92A  599 28
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1235 ER3R 599 29 LZ1EP 599 SL
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1236 ER3R 599 29 RA3ET 599 29
QSO: 14000 CW 2003-11-22 1237 ER3R 599 29 UY5LQ 599 29
QSO: 21000 CW 2003-11-22 1242 ER3R 599 29 JA6GCE 599 45
...
END-OF-LOG:


Възможните категории за участие са:

CATEGORY: A
CATEGORY: B
CATEGORY: C
CATEGORY: D80
CATEGORY: D40
CATEGORY: D20
CATEGORY: D15
CATEGORY: D10
CATEGORY: E
CATEGORY: F
CATEGORY: G


Информация за предаваните окръзи от някои LZ станции.


LZ DX Contest

Results
1998
Results
1999
Results
2000
Results
2001
Results
2002
Results
2003
Results
2004
Rules
Често Задавани Въпроси
стари условия на LZ DX Contest до 2002 година
обратно в началната страничка