Oppdatert 02.11.2004. 
LA9AU/Rolf

Linker
 

 

 

Banner TextSøkemotorer

 

FAST Web Search

 

http://www.alltheweb.com/

 

Realtime Hamradio

 

http://www.uio.no/~tomvs/realtime/monitor1.htm

 

Lycos

 

http://www.lycos.com/

 

YAHOO!

 

http://www.yahoo.com/

 

Alta Vista

 

http://www.altavista.com/

RADIOAMATØRPROGRAM for GRATIS NEDLASTING)
WinPskSe - for PSK31 mode:                                
http://www.winpskse.com
MultiPSK - flerebrukerprogram for flere mode PSK, MFSK, CW, RTTY, 
AMTOR, SSTV + flere                               
http://www.members.aol.com/f6cte/
EchoLink - amatørradio på Internet:                          http://www.echolink.org
Dataprogrammer for logging under testkjøring:  http://www.qsl.net/la4yw/ 
APRS - Amatørradio sammen med GPS:      
http://www.packetradio.org.uk
For flere SW program innen amatørradio, se LA2MV hjemmeside:           http://privat.bluezone.no/la2mv/link_ar.html

DIVERSE
EasyLog - mye bruk Italiensk loggeprogram med svensk manual.           
                                                                                         
http://www.easylog.com
Swisslog - mye brukt Amerikansk loggeprogram:
          http://swisslog.net

Antenner (det meste om):                     http://www.qsl.net/w4sat/antenna.htm 
Amatørradioer(utseende, tekniske dataer osv):        http://www.rigpix.com
RSGB'S IOTA WEB-SIDE:                                             http://www.rsgbiota.org
LA9HW's TEST-KALENDER: http://home.online.no/~janalme/hammain.html
ELEKTRONISKE QSL KORT:                               http://www.eqsl.org/qslcard/
BUCKMASTER's liste over                                                                                   
verdens radioamatører:                   
http://www.buck.com/cgi-bin/do_hamcall
DX-NYTT 1:                                                                        http://www.425dxn.org/
DX-NYTT 2:                                                       http://cpcug.org/user/wfeidt/Dxnl/
DX-NYTT 3 (Svensk utgave):                           http://www.sk3bg.se/dxcal.htm
 Testkjøring(Mye fin test-info):                                 http://www.contesting.com

               

Banner TextAnbefalte sider

 

Site 1 http://www.nrrl.no/

(NRRL) Norsk Radio Relæ Liga

Site 2 http://www.arrl.org

(ARRL) American Radio Relay League

Site 3 http://home.c2i.net/la4wga/

(LAPRG) Norwegian Packet Radio Group

Site 4 http://www.sartg.com/

(SARTG) Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group

[Home] [Introduksjon] [Aktiviteter]  [Kurs] [Diverse] [Linker]

LA1H