Siden er
lukket.

Der henvises til

http://www.oz2nyb.dkYderligere informationer om program og klubbens aktiviteter
kan rekvireres ved klubbens formand


Nicholas Plutte - oz3tq
oz3tq@mail1.stofanet.dk