ip information

 

 

 
  Ingatan dan kenangan dari kami .....

0001 - Ahmad Kamel Kasim - Kedah
0002 - Mohd Pudzi Ali - Kedah
0003 - Anuar Ahmad - Kedah
0004 - Marzuki Saad - Kedah
0005 - Haji Shamsuddin Teh - Kedah
0006 - Zainal Abedin Md Yacob - Pulau Pinang
0007 - Azmi Abdullah - Pulau Pinang
0008 - Burhanuddin Wahi - Pulau Pinang
0009 - Amir Hassan - Pulau Pinang
0010 - Mat Isa Baharom - Kedah
0011 - Masrani Mahlan - Kedah
0012 - Faisul Aris Othman - Kedah
0013 - Haji Abd Rahim Othman - Kedah
0014 - Md Zahir Chin - Kedah
0015 - Khalijah Husain - Kedah
0016 - Abd Aziz Abdullah @ Sin Ja Koon - Kedah
0017 - Che Zaim Bahari - Kedah
0018 - Ishak Ahmad - Kedah
0019 - Zulkifli Mohamad - Kedah
0020 - Noor Azman Zakaria - Kedah
0021 - Haji Ayub Hassan - Kedah
0022 - Kamaruzzaman Didok - Kedah
 
 

SENARAI KEAHLIAN ASTRA
DARI 2 OGOS 1997 HINGGA 1 MEI 2005

 


 

Rekod Pemegang-Pemegang Jawatan
JAWATANKUASA PENGURUSAN ASTRA
MULAI TAHUN 1997

 
     

Panduan Warna

  Letak Jawatan
     Diganti oleh / Dilantik oleh Jawatankuasa
     Dinaik Pangkat oleh Jawatankuasa
     nil = Dikosongkan oleh Jawatankuasa
    Ditamatkan tugas oleh Jawatankuasa
    Callsign Lama
    Pernah letak jawatan diperingkat biro
 
 
  1997
-1998
1998
-1999
1999
-2000
2000
-2001
2001
-2002
2002
-2003
2003
-2004
2004
-2005
2005
-2006
2006
-2007
2007
-2008
2008
-2009
2009
-2010
2010
-2011
2011
-2012
                               

Presiden

9M2MZ 9M2BA 9M2BA 9M2BA 9M2BA 9M2BA 9M2BA 9M2BA 9M2RR 9M2DZ 9M2RR 9M2RR 9M2RR 9M2RR 9W2DBT
Naib Presiden 1 9M2SE 9M2MZ 9M2MZ 9M2MZ 9M2MZ 9M2RR 9M2RR 9M2RR 9M2BA 9W2ZT 9W2ZAJ 9W2ZT 9W2ZT na 9W2OOL
Naib Presiden 2 9M2BA 9M2RR 9M2RR 9M2RR 9M2RR 9W2JV 9M2HN 9M2HN 9W2ZT 9W2ZAJ 9W2ZT 9W2BB 9W2HLM na 9W2DMG
            9M2HN                  
Setiausaha Kht 9W2AX 9W2ZY 9W2AX 9W2AX 9W2AX 9W2AX 9W2AX 9W2AX 9W2AU 9W2IP 9W2TQ 9W2TQ 9W2MYR na 9W2BPT
Pen SU Kht 9W2ZY 9M2MM 9M2MM 9W2AU 9W2AU 9W2AU 9W2AU 9W2AU 9W2IP 9W2ZO 9W2AU 9W2AU 9W2CAD na 9W2HLM
Bendahari Kht 9W2ED 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9M2BW 9W2MZH 9W2MZH 9W2BPT na 9W2MSD
Ahli JKuasa 1 9M2BW 9M2SE 9M2SE 9W2ZY 9W2LM 9W2PH 9W2PH 9W2PH 9W2BY 9M2RR 9W2IBS 9W2WP 9W2IBS na 9W2KRE
Ahli JKuasa 2 9W2AN 9W2AN 9W2AN 9W2SV 9W2PH 9M2DZ 9W2IN 9W2BB 9W2ZO 9W2WP 9W2FZ 9W2VC 9W2DMG na 9W2IBS
            9W2IN   nil     9W2WP 

  

  

  

  

Ahli JKuasa 3 9W2BB 9M2SO 9M2SO 9M2MP 9W2MV 9M2HN 9W2BB 9W2ZT 9W2FZ 9W2BB 9W2BB 9W2ER 9W2AZE na 9W2PKK
  Masrani     9W2LM   9W2ZT nil                
Ahli JKuasa 4 Pudzi 9M2ZM 9M2ZM 9M2HN 9W2ZT 9M2ZM 9W2ZT 9W2BI 9M2DZ 9M2SO 9W2IP 9W2ZAJ 9W2PKK na 9W2KKK
Ahli JKuasa 5 Faisul 9W2SS 9M2SY 9W2FI 9M2DZ 9W2TQ 9W2TQ 9W2TQ 9W2ZAJ 9W2ER 9W2AWM 9W2IBS 9M2SO na 9M2SO
                               

 

 

 

          

This page hosted by  

  Al Waller, K3TKJ

                

Ahmad Kamel Kasim  Email: my9w2ax@yahoo.com
12 July 2011 20:14:15