CIHG  PRAVILNIK

Back

CROATIAN IOTA HUNTERS GROUP

Hrvatski klub lovaca na IOTA-e

P R A V I L N I K

 Čl. 1

            Puni naziv udruge pod kojim ona djeluje je Croatian IOTA Hunters Group.
Skraćeni naziv udruge je CIHG.
Sjedište udruge je u Koprivnici, Peteranska cesta 68.

Čl. 2

            Udruga ima svoj znak. Znak udruge istodobno služi i kao logotip.

Čl. 3

            CIHG nije pravna osoba, već je interesna udruga radioamatera koja djeluje na temelju Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i ovoga pravilnika.

Čl. 4

            Ako Odbor CIHG utvrdi da je udrugu potrebno registrirati kao pravnu osobu, CIHG će se registrirati kao radioklub unutar HRS-a.

Čl. 5

            CIHG je interesna skupina radioamatera koji se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva.

Čl. 6

Ciljevi udruge su sljedeći:
a)      promoviranje Programa IOTA među hrvatskim radioamaterima,
b)      poticanje radioamatera iz svijeta na aktiviranje hrvatskih IOTA referentnih oznaka,
c)      poticanje domaćih i stranih radioamatera na radioamatersku aktivnost s hrvatskih
     
svjetionika, promoviranje Programa CLHA,
d)      populariziranje rada s prekrasnih hrvatskih otoka,
e)      rad na razvoju ekološke svijesti, te promicanje zaštite okoliša,
f)        promoviranje hrvatskoga turizma,
g)      rad na širenju ugleda Hrvatskoga radioamaterskog saveza.


                                                                                         Čl. 7

            Članom CIHG može postati svaki licencirani i prijamni (SWL) radioamater koji je poslije 5. srpnja 1992. godine održao ili odslušao najmanje 100 veza s različitim IOTA referentnim oznakama. Potrebno je da bude uključena barem jedna iz 9A. Sve ostalo neophodno za prijam u članstvo CIHG propisuje se odlukom Odbora CIHG.

Čl. 8

            Prilikom prijama u udrugu novoprimljeni član dobiva člansku diplomu sa članskim brojem u udruzi, te stječe pravo na uporabu znaka CIHG na svojim QSL-kartama ili WEB stranici.

Čl. 9

            Svaki član udruge CIHG obvezan je redovito slati QSL-karte, odnosno potvrđivati sve svoje održane radioveze.

Čl. 10

            Ako se član udruge CIHG ne pridržava obveza propisanih ovim pravilnikom, može biti isključen iz članstva u udruzi. Odluku o isključivanju iz udruge donosi Odbor CIHG, a njegova je odluka konačna.

Čl. 11

            Udrugom upravlja Odbor CIHG, a istu predstavlja predsjednik CIHG. Odbor CIHG vodi udrugu u razdoblju od četiri godine. Odbor udruge broji tri člana.
Odbor može imenovati pojedine svoje članove kao odgovorne osobe za određena područja djelovanja (kao što je npr. odgovorna osoba za informiranje).

Čl. 12

            Članovi udruge održavaju najmanje jednom godišnje konzultacije, kada se raspravlja o radu i priprema plan rada za naredno razdoblje. Svake četiri godine bira se javnim izjašnjavanjem čelništvo udruge. Izabranim članovima čelništva mandat se može ponavljati.
Sastanke udruge saziva aktualni predsjednik CIHG.

Čl. 13

            Svi članovi udruge djeluju zajedno na ostvarenju zajedničkih interesa, kao što su:
a)      organiziranje ekspedicija,
b)      pronalaženje sponzora,
c)      kupnja uređaja i neophodne opreme,
d)      štampanje QSL-kartica,
e)      promicanje hamspirita na pojasima.

                                                                                        Čl. 14

            Udruga svoje ciljeve ispoljava i izdavanjem različitih diploma. Trenutačno udruga izdaje dvije diplome, a to su:
a)      Croatian IOTA Reference Award - C I R A
b)      Croatian Lighthouse Award - C L H A

Čl. 15

            Odluku o izdavanju novih diploma donosi Odbor CIHG, koji ujedno imenuje i menadžera za pojedine diplome.

Čl. 16

            Rad udruge je javan i temelji se na demokratskim načelima.

                                                                                         Čl. 17

Odbor udruge će svoje članove te ostale zainteresirane radioamatere redovito informirati o svojim aktivnostima na sljedeće načine:
a)     
objavljivanem informacija u časopisu Radio HRS,
b)     
na paketnom radiju, na BBS-ovima 9A0BBS i 9A0YKZ u rubrici CIHG,
c)     
te na sljedećim WEB stranicama : http://www.hamradio.hr  i  http://www.qsl.net/9a7k

Čl. 18

Sve dodatne informacije o CIHG mogu se dobiti od predsjednika udruge poštom, preko paketnoga radija ili e-mailom:
a)     
CIHG, P. P. 88, HR-48000 Koprivnica, Croatia
b)     
paket radio: 9A7K@9a0ykz.hrv.eu
c)     
e-mail: kresimr.juratovic@kc.htnet.hr ili 9a7k@qsl.net

Čl. 19

            Ovaj pravilnik se primjenjuje od dana donošenja.

U Koprivnici, 18. ožujka 2000.                          

                                                                                                     Predsjednik CIHG
  Krešimir Juratović, 9A7K